Verbetering van kwaliteit van zorg door continue aanwezigheid van traumachirurgen


Q.M.J. van der Vliet, O.E.C. van Maarseveen, D.P.J. Smeeing, R.M. Houwert, R.K.J Simmermacher, K.J.P. van Wessem, M.B. de Jong, G.A.M. Govaert, I.G.J.M. de Bruin, L.P.H. Leenen, F. Hietbrink

Vrijdag 25 mei 2018

9:30 - 9:37u in Baroniezaal

Categorieën: Orale presentatie, Traumachirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V21 Trauma 2 (deel 2/2)


Introductie 

Er is veel aandacht voor het optimaliseren van de zorg rondom ernstig gewonde patiënten. Een potentiële manier om kwaliteitsverbetering in level 1 traumacentra te realiseren is continue aanwezigheid van traumachirurgen. Doel van deze studie was daarom het evalueren van de effecten van deze continue aanwezigheid op de kwaliteit van zorg.

Methode

Dit was een retrospectieve studie in een level 1 traumacentrum. In 2013 werd een rooster met 24/7 aanwezigheid van traumachirurgen ingevoerd. Alle patiënten die zich presenteerden wegens trauma vóór (2011 – 2012) en ná (2014 – 2016) deze invoering werden geïncludeerd. Primaire uitkomstmaten waren doorlooptijd op de spoedeisende hulp (SEH) en tijd tot eerste dispositie (operatiekamer (OK) of intensive care (IC)). Secundair werd mortaliteit tussen beide periodes vergeleken. Doorlooptijd op de SEH werd berekend voor alle patiënten. De overige uitkomsten werden enkel geëvalueerd voor ernstig gewonde patiënten, gedefinieerd als een Injury Severity Score (ISS) >24. 

Resultaten

Na invoering van het rooster met 24/7 aanwezigheid van traumachirurgen was de doorlooptijd op de SEH significant korter voor ernstig gewonde patiënten. Het percentage patiënten dat binnen 30 minuten na presentatie op de OK was, verdubbelde. De tijd tot IC was significant korter na invoering van het nieuwe rooster, waarbij het percentage patiënten dat binnen een uur op de IC was, verdrievoudigde. Het percentage operaties en patiënten dat IC behoeftig was, nam niet toe. De mortaliteit was vergelijkbaar in beide periodes (p 0.423). 

Conclusie

Continue aanwezigheid van traumachirurgen zorgt voor meer efficiënte zorg rondom ernstig gewonde patiënten. Deze efficiëntie draagt bij aan kwaliteitsverbetering.