Long-term follow-up after rib fixation for flail chest and multiple rib fractures.


R.B. Beks, M.B. de Jong, R.M. Houwert, A.A.R. Sweet, I.G.J.M. de Bruin, G.A.M. Govaert, K.J.P. van Wessem, R.K.J Simmermacher, F. Hietbrink, R.H.H. Groenwold, L.P.H. Leenen

Donderdag 24 mei 2018

16:51 - 16:58u in Brabantzaal

Categorieën: Orale presentatie, Traumachirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V01 Trauma


Introductie

Ribfixatie voor fladderthorax geeft verbetering van korte termijn uitkomsten, maar over multipele ribfracturen is weinig bekend en lange termijn follow-up is nooit beschreven. Het doel van deze studie was om de veiligheid, lange termijn kwaliteit van leven, en implantaat gerelateerde klachten te beschrijven na ribfixatie voor fladderthorax of multipele ribfracturen. 

Methode

Alle volwassen patiënten met stomp thorax letsel en ≥3 ribfracturen die ribfixatie ondergingen voor een fladderthorax of multipele ribfracturen in een level-1 traumacentrum tussen januari 2010 en december 2016 werden retrospectief geïncludeerd. Opname specifieke karakteristieken en implantaat verwijdering werden verkregen via het medisch dossier en lange termijn kwaliteit van leven werd uitgevraagd over de telefoon minimaal 1 jaar na trauma.

Resultaten

In totaal ondergingen 166 patiënten (19%) ribfixatie; 66 fladderthorax en 99 multipele ribfractuur patiënten met een ISS van respectievelijk 24 (IQR 18–34) en 21 (IQR 16–29). Pneumonie (n=58, 35%) was de meest voorkomende complicatie. Negen (5.4%) patiënten waren overleden waarvan 1 patiënt als gevolg van thorax gerelateerd letsel. Follow-up werd verkregen van 103 patiënten gemiddeld 3.9 jaar na trauma; 40 patiënten met een fladderthorax en 63 met multipele ribfracturen rapporteerden een EQ-5D index van respectievelijk 0.85 (IQR 0.62–1) en 0.79 (0.62–0.91). Achtenveertig (48%) patiënten hadden implantaat gerelateerde irritatie en bij 9 (9%) werd het materiaal verwijderd.

Conclusie

Ribfixatie is een veilige procedure en patiënten rapporteren een relatief goede kwaliteit van leven na lange termijn follow-up. Patiënten moeten worden medegedeeld dat ongeveer de helft implantaat gerelateerde klachten zal ondervinden en bij 1 op de 10 wordt het implantaat materiaal verwijderd vanwege deze klachten.