Pre-hospitale voorspelling van thoraxletsel door ambulanceverpleegkundigen in traumapatiënten in Nederland


E.A.J. van Rein, R.D. Lokerman, R. van der Sluijs, J. Hjortnaes, R.A. Lichtveld, L.P.H. Leenen, M. van Heijl

Vrijdag 25 mei 2018

9:37 - 9:44u in Baroniezaal

Categorieën: Orale presentatie, Traumachirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V21 Trauma 2 (deel 2/2)


Introductie

Het is van levensbelang dat patiënten met ernstig thoraxletsel naar een ziekenhuis getransporteerd worden waar optimale zorg mogelijk is. Het doel van deze studie is om de diagnostische waarde van de inschatting van de ambulanceverpleegkundigen in de herkenning van thoraxletsel te analyseren en potentiele voorspellers van ernstig thoraxletsel te bepalen. 

Methode 

Gegevens van alle volwassen traumapatiënten, vervoerd door de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht, in de periode 2015 tot en met 2016, werden geanalyseerd. Tien ziekenhuizen namen deel aan de studie. De primaire uitkomst was de diagnostische waarde van de inschatting van thoraxletsel door de ambulanceverpleegkundige. Als referentiestandaard werd thoraxletsel, gediagnosticeerd in het ziekenhuis volgens de Abbreviated Injury Scale (AIS) score genomen. De potentiele voorspellers van ernstig thoraxletsel (AIS ≥ 3 in de lichaamsregio thorax) werden met behulp van univariabele en multivariabele logistische regressie bepaald.

Resultaten 

In totaal zijn 2,766 patiënten geïncludeerd, hiervan hadden 465 (17%) thoraxletsel (AIS ≥ 1 in de lichaamsregio thorax) en 170 (6%) ernstig thoraxletsel (AIS≥3 in de lichaamsregio thorax). De ambulanceverpleegkundigen herkenden 52% van de patiënten met een thoraxletsel. Naarmate een hogere AIS, werden meer patiënten herkent. Onafhankelijke voorspellers voor ernstig thoraxletsel waren: leeftijd (OR 1,01; 95%-CI 1,01-1,02; p = 0,001), saturatie (OR 0,97; 95%-CI 0,95-0,99; p = 0,004) en verwacht thoraxletsel door de ambulanceverpleegkundige (OR 8,55; 95%-CI 5,35-13,65; p < 0,001).

Conclusie 

Herkenning van thoraxletsel is lastig; de ambulanceverpleegkundigen herkenden 48% van de patiënten met thoraxletsel niet. Meer educatie en training is nodig om ambulanceverpleegkundigen te helpen bij de inschatting van letselernst. Onafhankelijke voorspellers voor ernstig thoraxletsel kunnen ambulanceverpleegkundigen mogelijk helpen bij de inschatting van de ernst van het thoraxletsel.