Kindslachtoffers in ramp- en conflictgebieden: epidemiologie en demografie


F.J.C. Haverkamp, L. van Gennip, H. Veen, A. Wladis, E.C.T.H. Tan

Vrijdag 25 mei 2018

9:44 - 9:51u in Baroniezaal

Categorieën: Orale presentatie, Traumachirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V21 Trauma 2 (deel 2/2)


Introductie

Miljoenen kinderen zijn slachtoffer van oorlogsgeweld. Het Internationale Rode Kruis (ICRC) is een humanitaire organisatie die onder andere medische hulp verleent in conflictgebieden. Het doel van deze studie is inzicht te vergaren in de demografie en epidemiologie van kindslachtoffers in conflictgebieden waar het ICRC noodhulp verleent. 

Methode

Voor deze retrospectieve databasestudie zijn de gegevens geanalyseerd van alle kinderen (patiënten

Resultaten

Het percentage kinderen in de database bedroeg 15,6 (5751/36862), waarvan 76,6% (4400/5747) jongens en 23,4% (1347/5747) meisjes. Niet alle data waren voor iedere patiënt compleet. De gemiddelde leeftijd was 9 jaar (SD 4,2). De gemiddelde opnameduur was 24 dagen (0-1023 dagen). Zes en achtig procent (4944/5751) van de opgenomen patiënten werd geopereerd en onderging gemiddeld 2,5 operaties per patiënt (1-130 operaties). Letsel werd het vaakst veroorzaakt door rondvliegende scherven (2187/5480), schotverwondingen (1455/5480), mijnen (1238/5480) of overige ongeval mechanismen (415/5480), en betrof vooral de onderste extremiteiten.

Conclusie 

In uitzendgebieden van het ICRC vormen kinderen een aanzienlijk deel van de patiëntenpopulatie. Zij vergen intensieve zorg vanwege de ernstige verwondingen en vele operaties. Het is essentieel dat medisch personeel van het ICRC wordt voorbereid op het behandelen van kindslachtoffers, bijvoorbeeld door middel van voorbereidende cursussen of trainingen.