Preoperatief nomogram voor 1-jaars ziekte vrije overleving na behandeling voor het oesophagus carcinoom.


L. Goense, P.S.N. van Rossum, G.J. Meijer, R. van Hillegersberg, W.L. Hofstetter, S.H. Lin

Donderdag 24 mei 2018

16:37 - 0:00u in Zaal 83

Categorieën: Orale presentatie, Upper GI, Oesophagus, Maag, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V05 Upper GI


Introductie

Patiënten die snel recidiveren na neoadjuvante chemoradiotherapie gevolgd door een oesophagusresectie zijn mogelijk meer gebaat bij een alternatieve behandelingsstrategie. Het doel van deze studie was het ontwikkelen van een preoperatief predictie model voor 1-jaars ziekte vrije overleving na neoadjuvante chemoradiotherapie gevolgd door een oesophagusresectie.

Methode

Patiënten met een oesophaguscarinoom die een oesophagusresectie na neoadjuvante chemoradiotherapie ondergingen tussen 2006 en 2015 werden geïncludeerd. Middels Kaplan-Meier analyses werd de associatie tussen 1-jaars ziekte vrije overleving en 25 pre-operatieve variabelen geëvalueerd, waaronder patiënt- en tumor karakteristieken, subjectieve en kwantitatieve beoordeling van PET scans vóór en na neoadjuvante chemoradiotherapie. Een nomogram voor de predictie van 1-jaars ziekte vrije overleving werd gecreëerd met behulp van een Cox’s regressie model. Middels bootstrapping techniek werd het predictiemodel intern gevalideerd. Calibratie werd visueel beoordeeld door de daadwerkelijk geobserveerde 1-jaars ziektevrije overleving uit te zetten tegen de voorspelde 1-jaars ziektevrije overleving in een plot.

Resultaten

In totaal werden 373 patiënten geïncludeerd. Ziekte progressie binnen 1 jaar na behandeling werd gezien in 102 (28%) patiënten. Multivariabele Cox’s regressie analyse identificeerde de volgende onafhankelijk significante preoperatieve voorspellers voor 1-jaars ziektevrije overleving: geslacht, histologische gradering, signet-ring cell carcinoom, klinisch N-stadium en baseline SUVmax (Figuur 1). Het discriminatieve vermogen van het nomogram was redelijk (Harrell’s C-statistiek: 0.64). Calibratie van het nomogram werd visueel beoordeeld en was nauwkeurig.

Conclusie

Het nieuw ontwikkelde nomogram voorspelt 1-jaars ziektevrije overleving en kan ondersteunen bij klinische besluitvorming. Onafhankelijke externe validatie is noodzakelijk.