Predictie en diagnose van interval-metastasen na neoadjuvante chemoradiotherapie voor het oesofaguscarcinoom


L. Goense, J.P. Ruurda, B.W. Carter, P. Fang, G.J. Meijer, R. van Hillegersberg, W.L. Hofstetter, S.H. Lin

Donderdag 24 mei 2018

16:51 - 16:58u in Zaal 83

Categorieën: Orale presentatie, Upper GI, Oesophagus, Maag, Algemene chirurgie

Parallel sessie: V05 Upper GI


Introductie

De Nederlandse richtlijn adviseert niet om routinematig een PET/CT te verrichten om interval-metastasen op te sporen na neoadjuvante behandeling van een oesofaguscarcinoom. Het doel van deze studie is om de diagnostische waarde van PET/CT te evalueren voor de detectie van interval-metastasen en voorspellende factoren voor intervalmetastasen te identificeren.

Methode

Patiënten met een potentieel resectabel oesophaguscarcinoom die een (her)stadiëring PET/CT vóór en na de neoadjuvante chemoradiotherapie ondergingen tussen 2006 en 2015 werden geïncludeerd. De diagnostische waarde van PET/CT werd berekend o.b.v. de uiteindelijk diagnose (benigne/maligne), bevestigd door pathologische beoordeling of follow-up. Op basis van pre-therapeutische factoren werd een predictiemodel voor interval-metastasen ontwikkeld met behulp van multivariabele logistische regressie. Middels bootstrapping werd het predictiemodel intern gevalideerd. 

Resultaten

In totaal werden 783 patiënten geïncludeerd. Bij 109 (13.9%) patiënten werden nieuwe potentiele metastatische laesies gezien op de herstadiëring PET/CT, waarvan 65 (8.3%) terecht-positief en 44 (5.6%) vals-positief. De sensitiviteit en specificiteit van PET/CT voor de diagnose van interval-metastasen was 74.7% en 93.7%, respectievelijk. In multivariabele analyse waren tumor lengte, klinisch N-stadium, baseline SUVmax, en plaveiselcelcarcinoom significant geassocieerd met interval-metastasen. Aan de hand van deze factoren werd een predictiescore ontwikkeld met een ’area under the curve’ (AUC) van 0.69. Calibratie van het nomogram werd visueel beoordeeld en was nauwkeurig.

Conclusie

Deze studie laat zien dat een herstadiëring PET/CT in 8% van de patiënten een onnodige operatie kan voorkomen. Met behulp van de predictiescore kan een hoog risicogroep voor interval-metastasen worden geïdentificeerd.