Uitkomsten van salvage oesofagusresectie bij patiënten met een recidief oesofaguscarcinoom na definitieve chemoradiatie


A.E. Slaman, W.J. Eshuis, W.A. Draaisma, S.S. Gisbertz, J.J.G.H.M. Bergman, M.C.C.M. Hulshof, H.W.M. van Laarhoven, S.L. Meijer, M.I. van Berge Henegouwen

Donderdag 24 mei 2018

16:58 - 17:05u in Zaal 83

Categorieën: Orale presentatie, Upper GI, Oesophagus, Maag, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V05 Upper GI


Introductie

Definitieve chemoradiatie is een primaire behandelingsmogelijkheid voor geselecteerde patiënten met een oesofaguscarcinoom. Indien een recidief ontstaat kan een aanvullende ‘salvage oesophagusresectie’ worden overwogen. Het doel van deze studie was om te bepalen of een salvage oesofagusresectie een veilige behandeloptie is voor patiënten met een recidief oesofaguscarcinoom na definitieve chemoradiatie.

Method 

Een prospectieve database werd gebruikt om patiënten met een oesofaguscarcinoom te selecteren die definitieve of neoadjuvante chemoradiatie (nCRTx) ondergingen gevolgd door een oesophagusresectie tussen januari 2013 en december 2017. Patiënten met proximale tumoren en metastasen werden geëxcludeerd. De morbiditeit, R0-resecties, gecombineerde (ziekenhuis- en 30-dagen) mortaliteit, patiënten met recidiefziekte (locoregionaal als afstandsmetastasen tezamen) binnen 1 jaar na de oesofagusresectie en de 3-jaars overleving van de salvage oesofagusresecties werden geanalyseerd. Om het inzicht hierin te vergroten, werden de uitkomsten van salvage oesofagusresecties vergeleken met oesofagusresecties na nCRTx 

Resultate 

In totaal werden 341 patiënten geselecteerd, waarvan 14 patiënten met een salvage resectie en 327 patiënten met een resectie na nCRTx. Er was geen significant verschil in morbiditeit (respectievelijk 71,4% versus 57,8%, p=0,411). De gecombineerde 30-dagen en ziekenhuismortaliteit was duidelijk hoger in de salvage groep (respectievelijk 21,4% versus 2,5%, p=0,008). Ook het aantal R0-resecties was significant lager in de salvage groep (respectievelijk 71,4% versus 96,6%, p=0,002). Er was geen verschil tussen het aantal patiënten met recidief van de ziekte (locoregionaal en afstandsmetastasen) binnen 1 jaar (respectievelijk 50,0% versus 32,1%, p=0,237) en de algemene 3-jaars overleving (respectievelijk 50,0% versus 48,4%, p=1,000).

Conclusie

Definitieve chemoradiatie gevolgd door een oesophagusresectie voor een oesofaguscarcinoom is geassocieerd met een hoog aantal R1-resecties en hoge gecombineerde 30-dagen en ziekenhuismortaliteit met een acceptabele driejaarsoverleving. Deze resultaten verdienen aanbeveling om te bevestigen in grotere patiëntengroepen en om salvage oesofagusresecties uit te voeren bij streng geselecteerde patiënten in hoog-volume centra.