Effect van ziekenhuisvolume op de chirurgisch-pathologische kwaliteit van maagkankerchirurgie en overleving in Nederland: resultaten van de CRITICS trial


Y.H.M. Claassen, H.H. Hartgrink, J.L. Dikken, J.W. van Sandick, W.O. de Steur, W.M. van Meershoek-Klein Kranenbarg, J.P.B.M. Braak, E.P.M. Jansen, N.C.T. van Grieken, H. Putter, A.K. Trip, H. Boot, A. Cats, M.I. van Berge Henegouwen, M. Verheij, C.J.H. van de Velde

Donderdag 24 mei 2018

17:37 - 17:44u in Zaal 83

Categorieën: Orale presentatie, Upper GI, Oesophagus, Maag, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V12 Upper GI (deel 1/2)


Introductie 

Chirurgisch-pathologische kwaliteit van maagkankerchirurgie is nooit onderzocht in relatie tot ziekenhuisvolume. In de CRITICS-studie (adjuvante chemotherapie versus chemoradiotherapie na neoadjuvante chemotherapie bij resectabel maagcarcinoom) zijn chirurgische en pathologische parameters geregistreerd. Doel van de huidige analyse was enerzijds het analyseren van de associatie tussen ziekenhuisvolume en chirurgisch-pathologische kwaliteit en overleving anderzijds.

Methode

Uit de CRITICS studiepopulatie zijn patiënten geselecteerd die in een Nederlands ziekenhuis een in-opzet-curatieve maagresectie ondergingen. Jaarlijks ziekenhuisvolume van de participerende centra werd verkregen via de Nederlandse Kanker Registratie en gecategoriseerd in laag (1-20), gemiddeld (21-30), en hoog (≥31) per jaar. Chirurgisch-pathologische compliance werd gedefinieerd als de verwijdering van minimaal 15 lymfeklieren. Chirurgische compliance werd gedefinieerd als het verwijderen van de voorgenomen lymfeklierstations 1 t/m 9 en 11. De Maruyama Index (MI), de belangrijkste chirurgische kwaliteitsindicator waarvan een score

Resultaten 

Tussen 2007 en 2015 werden 788 patiënten gerandomiseerd waarvan 631 patiënten uit Nederland. Voor de huidige studie werden 494 patiënten geselecteerd. In vergelijking met laag-volume ziekenhuizen was in hoog-volume ziekenhuizen de chirurgisch-pathologische compliance hoger (58% versus 87%, P<0.001), de chirurgische compliance hoger (31% versus 53%, P<0.001), en de mediane MI lager (4 versus 0, P=0.004). Chirurgie uitgevoerd in hoog-volume ziekenhuizen was geassocieerd met een betere overleving ten opzichte van laag-volume ziekenhuizen (HR=0.63, CI=0.45-0.89, P=0.007). Vijf-jaars overleving was 62.7% in hoog-volume ziekenhuizen tegenover 46.1% in laag-volume ziekenhuizen.

Conclusie 

In de CRITICS maagkanker trial is chirurgie die uitgevoerd werd in hoog-volume ziekenhuizen geassocieerd met betere chirurgisch-pathologische kwaliteitsparameters en een betere overleving dan chirurgie die plaatsvond in laag-volume ziekenhuizen. Deze resultaten benadrukken het belang van de centralisatie van maagkankerchirurgie in Nederland.