ACT geleid heparinisatie tijdens arteriele vaatchirurgie


O. Doganer, A. Wiersema, V. Jongkind, K.K. Yeung

Voorzitter(s): dr. D.M. Scharn, voorzitter congrescommissie NVvH / vaatchirurg, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem & dr. J.M.J. Schreinemakers, vice-voorzitter NVvH / GE-chirurg, Amphia Ziekenhuis Molengracht, Breda

Donderdag 24 mei 2018

11:54 - 11:57u in Beneluxzaal

Categorieën: Orale presentatie, Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet, Vrije voordrachten (V-sessie), Best Abstract

Parallel sessie: S06 NVvH Best Abstract


Introductie 

Binnen de vaatchirurgie word heparine toegediend ter preventie van thromo-embolische complicaties. In de praktijk word eenmalig een gift van 5000 IU heparine toegediend. Met de activated clotting time (ACT) kan perioperatief het effect van heparine gemonitord worden, met als doel de variabiliteit van de werking van heparine aan te tonen.

Methode

Prospectieve observationele studie. Zowel open als endovasculair behandelde patiënten zijn geïncludeerd. Perioperatief werd de ACT gemeten met behulp van het HMS apparaat van Medtronic. In 150 patiënten is na de standaardgift heparine de ACT na 5 en na iedere 30 minuten gemeten. In de beschikbare literatuur is geen eenduidig antwoord over de hoogte van de ACT waarbij gesproken word van adequate heparinisatie. In 80 patiënten is de streef ACT op 250 gesteld en werd getracht dit te bereiken met additionele heparine doseringen. De statische analyse is uitgevoerd met behulp van SPSS SPP. 

Resultaten

De basis ACT, dus voor toediening van heparine, toont een verdeling met een mean van 130,14 seconden. Slechts 33,3% van de patienten bereikt na 5 minuten een ACT van 200 seconden en maar 5-9% bereikt een ACT van 250 seconden. Er is sprake van een negatieve correlatie tussen het gewicht en de ACT 5 minuten na de standaardgift heparine. In de patiënten die additionele doseringen hebben ontvangen, is voor het bereiken van een ACT van 200 sprake van een gemiddelde heparine dosering van 7519 IU. 

Conclusie 

Uit de resultaten is af te leiden dat een grote variabiliteit bestaat in de reactie op heparine. Een standaard bolus van 5000 IU heparine is dan ook achterhaald en resulteert bijna nooit tot adequate heparinisatie. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of individueel doseren tot minder complicaties kan leiden.

Hier een illustratie van de normaal verdeling van de basis ACT, dit is de ACT gemeten voordat er heparine is toegediend.
Hier opnieuw een normaal verdeling te zien, dit keer van de ACT 5 minuten na de standaardgift heparine. Uit dit figuur is af te leiden dat er een grote variatie bestaat in reactie op heparine.
Hier een diagram met de relatie tussen het gewicht en de ACT na 5 minuten, sprake van een negatieve correlatie, met de standaardgift heparine bereiken zwaardere patiënten een relatief lagere ACT.