Herhaalde carotisendarteriëctomie: veranderen plaques over de tijd?


I.D. van Koeverden, G. Pasterkamp, G.J. de Borst

Donderdag 24 mei 2018

17:30 - 17:37u in Auditorium

Categorieën: Orale presentatie, Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V11 Vaatchirurgie 2 (deel 1/2)


Introductie 

Wereldwijd veranderen uitingen van cardiovasculaire ziekte; het aantal herseninfarcten en myocardinfarcten zijn sterk afgenomen. Deze verandering lijkt veroorzaakt door stabilisatie van atherosclerotische plaques dankzij verbeteringen in cardiovasculair risicomanagement. Eerdere is een tijdsafhankelijke afname van instabiele plaque-eigenschappen aangetoond het is echter onduidelijk of deze ook binnen dezelfde patiënt is opgetreden.

Methode

De Athero-Express studie, welke gestart is in 2002, is een longitudinale prospectieve biobank waarin atherosclerotische plaques verzameld worden van patiënten die een carotisendarteriëctomie (CEA) ondergaan. Omdat de plaques over een periode van 15 jaar zijn verzameld, zijn er patiënten in de Athero-Express aanwezig die meer dan één plaque hebben afgestaan. De Athero-Express zal gescreend worden voor patiënten die CEA hebben ondergaan van beide carotiden op twee verschillende tijdsstippen. Dit geeft de mogelijkheid om tijdsafhankelijke plaque veranderingen te onderzoeken door plaques te vergelijken die op twee momenten in de tijd verkregen zijn.

Resultaten

In totaal zijn er 56 patiënten geïdentificeerd die zowel aan de linker als aan de rechter arteria carotis zijn geopereerd. De eerst verzameling plaques liet vaker intraplaque bloedingen zien dan plaques verkregen tijdens de tweede (contralaterale) CEA ((69.6% vs. 48.2%) p=0.021), het percentage macrofagen was hoger in de eerste plaque vergeleken met de tweede plaque((0.47% vs. 0.22%) p=0.045) daarnaast was het aantal fibreuze plaques (plaques met minder dan 10% vet) het hoogst in de tweede plaque((39.3% vs. 21.4%) p=0.040). Duur van statine-therapie was hoger tijdens het moment van de tweede ingreep (p=0.025). 

Conclusie

Bij patiënten die CEA ondergaan van beide carotiden op twee verschillende momenten in tijd, laat de laatst verwijderde plaque een sterke afname zien in kwetsbare plaque eigenschappen. Deze studie laat zien dat tijdsafhankelijke plaquestabilisatie is opgetreden binnen dezelfde patiënt en totale duur van statine-therapie zou hier aan hebben kunnen bijgedragen. 

Semi kwantitatieve en continue plaque karakteristieken gestratificeerd op eerste en tweede (contralaterale) carotis endarterectomie.
overview poster