De testosterone/estradiol ratio weerspiegelt zowel systemische als plaque inflammatie en voorspelt toekomstige cardiovasculaire events in mannen met atherosclerotische ziekte.


I.D. van Koeverden, M. de Bakker, G.J. de Borst, G. Pasterkamp, H.M. den Ruijter

Donderdag 24 mei 2018

16:51 - 16:58u in Auditorium

Categorieën: Orale presentatie, Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V04 Vaatchirurgie 1


Introductie

De effecten van testosteron op hart en vaatziekten(HVZ) zoals gerapporteerd in de literatuur zijn dubbelzinnig. Recent is aangetoond dat de wisselwerking tussen testosteron en estradiol zoals bepaald in de testosteron/estradiol(T/E2) ratio een betere weergave geeft van de fysiologische balans. De rol van de T/E2 ratio is HVZ is grotendeels onbekend.

Methode

Testosteron- en estradiolconcentraties werden gemeten in bloedmonsters van 709 mannen die een carotisendarterectomie moesten ondergaan en waren geïncludeerd in de Athero-Express Biobankstudie. De T/E2 ratio werd daarna geassocieerd met patiëntkarakteristieken, plaquehistologie, inflammatiebiomarkers en drie jaar klinische follow-up.

Resultaten

Patiënten met een lage T/E2 ratio hadden ten opzichte van patiënten met een hoge T/E2 ratio een verhoging in inflammatiemarkers zoals een verhoogd C-reactief proteïne(CRP) (3.08 μg/mL vs. 1.21μg/mL(p<0.001)) en een verhoogd leukocytengetal (8.95*109/L vs. 7.84*109/L (p<0.001)) in bloed. In de atherosclerotische plaque werd een negatieve associatie gevonden tussen T/E2 ratio en het aantal neutrofielen (B=-0.56(p=0.010), gladde spiercellen (B=-0.049(p=0.046)), interleukine-6(IL-6) (B=-0.15 p=0.009) en IL-6receptor (B=-0.13 p=0.024). Bovendien wees multivariate Coxregressie-analyse uit dat een verlaagde T/E2 ratio onafhankelijk van andere cardiovasculaire risicofactoren was geassocieerd met een verhoogd risico op toekomstige cardiovasculaire manifestaties zoals beroerte en cardiovasculaire dood (HR 1.77 (95%CI:1.08-2.90 p=0.023)).

Conclusie

In mannen met uitingen van atherosclerotische ziekte is een lage T/E2 ratio geassocieerd met systemische inflammatie, verhoogde inflammatie-eiwitten in de atherosclerotische plaque en een verhoogd risico op toekomstige cardiovasculaire manifestaties. Normalisatie van de T/E2 ratio is mogelijk een bruikbaar handvat voor secundaire preventie van HVZ in mannen.

De risicocurves voor T/E2 ratio en het optreden van grote cardiovasculaire manifestaties gedurende drie jaar follow-up.Verlaagde T/E2 ratio HR 1.77 (95%CI 1.08 - 2.90 p = 0.023) gecorrigeerd voor leeftijd, BMI, eGFR, diabetes mellitus, historie van HVZ en