ECG geleide plaatsing van ‘peripheral inserted central catheters’: toepasbaarheid en kosten effectiviteit


A.M. Daniels, A. Bloemen, J.W. Elshof, M.G. Samyn, E.P.M. Jansen

Donderdag 24 mei 2018

17:44 - 17:51u in Auditorium

Categorieën: Orale presentatie, Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V11 Vaatchirurgie 2 (deel 1/2)


Introductie

De Peripheral Inserted Central Catheter (PICC) is een veelgebruikt medisch hulpmiddel voor langdurige intraveneuze behandeling. Voor een optimale fysiologische werking is de positionering van de kathetertip ter hoogte van de cavo-atriale overgang essentieel. Ter evaluatie van veiligheid en (kosten)effectiviteit werd de ECG-geleide plaatsingstechniek vergeleken met de conventionele röntgen geleide plaatsing.

Methode 

Alle patiënten waarbij er noodzaak was tot plaatsing van een PICC, in 2016 in ons ziekenhuis, werden geïncludeerd in deze cohortstudie. De eerste groep bestaat uit patiënten waarbij tussen 1-1-2016 en 30-6-2016 een röntgen geleide PICC werd geplaatst. De tweede groep onderging tussen 1-7-2016 en 31-12-2016 een ECG geleide PICC plaatsing. Relevante data werden verzameld uit het elektronisch patiëntendossier. Goede positie van de lijn werd vastgesteld door maximale p-top elevatie en adequate functie van de lijn. Complicaties zoals lijninfectie, trombose en katheter falen werden geregistreerd voor beide groepen. Tevens werd er een kosten effectiviteitsanalyse uitgevoerd. 

Resultaten 

Tijdens de onderzoeksperiode werd bij 162 patiënten röntgen geleid en bij 103 patiënten ECG geleid een PICC geplaatst. Er werd behoudens verhoogd gebruik van immunosuppressiva in de röntgengeleide groep geen ander significant baseline verschil tussen beide groepen geobjectiveerd. Het aantal foutieve positioneringen, infecties of andere complicaties was niet significant verschillend tussen beide groepen. Door een reductie in personeel en de overbodigheid van röntgendoorlichting werd in het eerste jaar een kostenreductie van 120 euro per katheter insertie gezien, hetgeen als gevolg van gedisconteerde acquisitie kosten resulteerde in een reductie van 190 euro per plaatsing in de daaropvolgende jaren.

Conclusie 

ECG geleide PICC plaatsing zorgt voor een personeelsreductie en een toename in beschikbaarheid van de operatiekamers. Naast deze logistieke voordelen wordt potentieel schadelijke röntgenblootstelling vermeden, hetgeen resulteert in betere zorg voor de patiënten. Deze studie toont dat implementatie van de ECG geleide PICC veilig en kosteneffectief is.