Geslachtsverschillen in mortaliteit na electieve behandeling voor een asymptomatisch abdominaal aneurysma – retrospectieve analyse van patiënten uit de Dutch Surgical Aneurysm Audit


R. Indrakusuma, H. Jalalzadeh, M.J.W. Koelemay, J.F. Hamming, J.H.N. Lindeman, R. Balm

Vrijdag 25 mei 2018

9:30 - 9:37u in Auditorium

Categorieën: Orale presentatie, Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V19 Vaatchirurgie (deel 2/2)


Introductie 

Internationale studies hebben aangetoond dat na een electieve behandeling voor een asymptomatisch abdominaal aneurysma (AAA) vrouwen een hogere 30-dagenmortaliteit hebben dan mannen. Deze studie evalueerde of dit ook geldt voor de Nederlandse populatie.  

Methode

Retrospectieve analyse van patiënten die wegens een electieve behandeling voor een AAA tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2017 werden geregistreerd in de ‘Dutch Surgical Aneurysm Audit’ (DSAA). Absolute risico’s (AR) en absolute risicoverschillen (ARV) met het 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) voor 30-dagenmortaliteit werden apart berekend voor vrouwen en mannen die een open (OR) of endovasculaire aneurysmabehandeling (EVAR) ondergingen. Aanvullend werd de 30-dagenmortaliteit tussen vrouwen en mannen statistisch vergeleken. 

Resultaten 

Er werden 917 vrouwen en 5182 mannen geïncludeerd, waarvan 269 (29%) vrouwen en 1014 (20%) mannen OR ondergingen. Totale 30-dagenmortaliteit was significant hoger in vrouwen dan in mannen (28/917 [AR: 3,05%] versus 70/5182 [AR: 1,35%]), met een ARV en 95% BI van 1,70% en 0,71-3,06%. 30-dagenmortaliteit na OR was ook significant hoger voor vrouwen (22/269 [AR: 8,18%] versus 48/1014 [AR: 4,73%]), met een ARV en 95% BI van 3,44% en 0,35-7,50%. Na EVAR was er geen significant mortaliteitsverschil tussen vrouwen en mannen (6/648 [AR: 0,93%] versus 20/4160 [AR: 0,48%]), met een ARV en 95% BI van 0,45% en -0,12-1,54%. 

Conclusie 

Het significante verschil in algehele 30-dagenmortaliteit tussen vrouwen en mannen werd veroorzaakt door OR, aangezien er geen significant verschil was na EVAR. Wellicht kan de algehele overleving van vrouwen verbeterd worden door meer vrouwen met EVAR te behandelen.