Rapportage van complicaties ten gevolge van aorta aneurysma chirurgie - een systematische review


S.M.L. de Mik, R. Indrakusuma, D.A. Legemate, R. Balm, D.T. Ubbink

Donderdag 24 mei 2018

16:37 - 16:44u in Auditorium

Categorieën: Orale presentatie, Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V04 Vaatchirurgie 1


Introductie 

Chirurgen dienen op bewijs gebaseerde voordelen en risico’s van chirurgische ingrepen te communiceren met hun patiënt. Deze evidence-based chirurgie heeft baat bij een hoge kwaliteit van complicatierapportage in publicaties. Deze review bestudeerde derhalve de manier waarop complicaties worden gerapporteerd in publicaties over aorta aneurysma ingrepen. 

Methode

Een systematische review van gerandomiseerde klinische studies, vergelijkende observationele studies en registraties vanaf 2010, die complicaties rapporteerden in relatie tot een primaire aorta aneurysmabehandeling. De kwaliteit van rapporteren werd beoordeeld door het scoren van relevante onderdelen van de reporting standards van de Society of Vascular Surgery en de American Society for Vascular Surgery, en het CONSORT statement. Per studie werd aan ieder onderdeel een volledige, gedeeltelijke of nul-score toegekend. Inclusie, kwaliteitsbeoordeling en data-extractie werden door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. 

Resultaten

Zevenenzeventig publicaties werden geïncludeerd. Het percentage publicaties met een volledige, gedeeltelijke of nul-score voor de rapportage is per onderdeel weergegeven in tabel 1. In 17 (22%) publicaties werden geen definities gegeven van de gerapporteerde complicaties. In 24 (31%) publicaties was het onduidelijk of de gerapporteerde aantallen het aantal patiënten met de complicatie betrof, of het aantal keer dat de complicatie optrad. Het totale aantal patiënten met een of meer complicaties was gerapporteerd in 40 (52%) publicaties. Absolute risicoverschillen werden gerapporteerd in slechts drie (4%) publicaties.

Conclusie

De kwaliteit van complicatierapportage in publicaties over aorta aneurysmabehandelingen is nog niet optimaal. Betere naleving van reporting standards en CONSORT statement, met daarbij duidelijke definities en het rapporteren van absolute risicoverschillen, kan bijdragen aan een betere kwaliteit van rapporteren van complicaties en evidence-based risicocommunicatie met de patiënt.

Tabel 1. Kwaliteit van rapporteren van complicaties per onderdeel