Conformabiliteit van gefenestreerde endoprothesen gebruikt voor het endovasculair uitschakelen van het juxtarenale aorta aneurysma


A. de Niet, E. Donselaar, S. Holewijn, C.J. Zeebregts, M.M.P.J. Reijnen

Vrijdag 25 mei 2018

9:44 - 9:51u in Auditorium

Categorieën: Orale presentatie, Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V19 Vaatchirurgie (deel 2/2)


Introductie

Endovasculaire uitschakeling van het abdominaal aortaal aneurysma (AAA) kan zorgen voor verandering van de anatomie van de patiënt. Potentieel leidt dit tot prothese gerelateerde complicaties. In deze studie vergeleken we de impact van twee commercieel verkrijgbare op maat gemaakte gefenestreerde endoprotheses op de anatomie van de patiënt.

Methode

Alle patiënten die van november 2001 tot juli 2016 zijn behandeld met een gefenestreerde endoprothese werden gescreend voor deze retrospectieve multicenter studie. Inclusie criteria waren geschikte pre- en postoperatieve CT-angiografieën en behandeling met een endoprothese met tenminste één gestente fenestratie. Groep één bestond uit patiënten behandeld met de Zenith® gefenestreerde endoprothese en groep twee uit patiënten behandeld met de gefenestreerde Anaconda™ endoprothese. Variabelen waren aortale infrarenale hoek, hoek van gestente viscerale arterie (VA) en de tortuositeit van de VA (TV). Variabelen werden getest op observationele variabiliteit. Verschillen tussen de groepen werden geanalyseerd voor preoperatieve waarden en verschil in verandering. 

Resultaten

Honderdeenenvijftig van 234 patiënten werden geïncludeerd. Groep één bevatte 116 patiënten en groep twee 35. Er was een goede overeenkomst in observatie en TV was goed reproduceerbaar. De hoeken van de aorta, arterie mesenterica superior (AMS) en truncus coeliacus, de diameter van de aorta ter hoogte van de AMS en de klokpositie van beide nierarteriën veranderde alleen in groep één. In groep twee veranderde alleen de AMS TV. In beide groepen veranderde de hoek van beide nierarteriën. Er was geen verschil tussen de groepen voor anatomische verandering, behalve sterkere versmalde aortale diameter ter hoogte van de AMS in groep één. 

Conclusie

Beide gefenestreerde endoprotheses beïnvloeden vasculaire anatomie. De gefenestreerde Anaconda™ endoprothese lijkt minder invloed te hebben dan de Zenith® gefenestreerde endoprothese. De TV is een reproduceerbare methode om tortuositeit van arteriën weer te geven, hoewel de minimale anatomische verandering mogelijk weinig invloed heeft op klinische resultaten.

Metingen CT-angiografie, middels softwarematige reconstructies, van de aorta. A: Tortuositeit van de viscerale arterie. B: Klok positie op axiale coupes. C: Hoek van de TV. D: Infrarenale hoek van de aorta