Geïsoleerde ledemaatperfusie voor vergevorderde angiosarcomen in een extremiteit: een multicenter studie


E.A. Huis in 't Veld, D.J. Grünhagen, C. Verhoef, H.G. Smith, A.C.J. van Akkooi, R. Jones, F. van Coevorden, A.J. Hayes, W.J. van Houdt

Voorzitter(s): dr. R.R.J.P. van Eekeren, chirurg, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Vrijdag 25 mei 2018

10:35 - 10:42u in Parkzaal

Categorieën: Orale presentatie, Weke delen tumor, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V25 Hoofdhals, weke delen & melanoom


Introductie 

Angiosarcomen zijn zeldzame en agressieve weke delen tumoren. Tot op heden is radicale chirurgische resectie de enige curatieve behandelingsoptie. Deze studie beschrijft de resultaten van geïsoleerde ledemaatperfusie met een hoge dosis melphalan en TNF- α voor vergevorderde (irresectabele) angiosarcomen in een extremiteit.

Methode

Patiënten die één of multipele geïsoleerde ledemaatperfusie(s) voor een angiosarcoom ondergingen in één van drie tertiaire verwijscentra tussen 1991-2016 werden geïncludeerd. Progressievrij interval en overleving werd berekend volgens de Kaplan-Meier-methode. Totaal werden er 39 patiënten geïncludeerd.

Resultaten

Drieëntwintig (58.9%) patiënten hadden complete respons (CR) na geïsoleerde ledemaatperfusie, 10 (25.6%) patiënten hadden een partiële respons, 4 (10.3%) stabiele ziekte en 2 (5.1%) patiënten hadden progressieve ziekte direct na de ledemaatperfusie. In totaal ontwikkelde 22 (56.4%) patiënten een recidief en 9 (23.1%) afstandsmetastasen. De patiënten met een CR hadden een significant verlengd progressievrij interval in vergelijking met de patiënten die geen CR hadden (15.4 versus 7.3 maanden, p=0.015), met een trend naar een verlengde overleving (81.2 versus 14.5 maanden, p=0.054). Resectie van de tumor na perfusie was geïndiceerd in 8 (20.5%) patiënten en 5 patiënten  ondergingen een amputatie (12.8%).

Conclusie

Geïsoleerde ledemaat perfusie is een effectieve behandelingsoptie voor patiënten met een vergevorderd (irresectabel) angiosarcoom in een extremiteit. Perfusie voor angiosarcomen resulteert in een hoog percentage complete responsen, afname in amputaties en een verlengde progressievrije overleving.

Figuur 1. Beloop van een complete respons na geïsoleerde ledemaat perfusie van het been. De eerste foto laat een vergevorderd angiosarcoom voor perfusie zien. De andere drie foto's laten de resons na perfusie zien.
Figuur 2. Swimmers plot van het beloop van de ziekte na de eerste perfusie. Elke lijn representeert één patiënt. De lengte van de lijn staat voor de follow up. De kleur van de lijn staat voor de respons op perfusie.
Tabel 1. Lokale progressie en metastasen