Poster - Wat moet een chirurg in sub-Sahara Afrika kunnen? Een analyse van 3595 opnames in een ruraal ziekenhuis in Zambia


M.I. Prins, K. Otten, N. van der Naald, D. Kumwenda, R.P. Bleichrodt

Vrijdag 25 mei 2018

9:51 - 9:56u in Genderzaal

Categorieën: Algemene chirurgie, Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V17 Algemene chirurgie


Introductie 

“Global surgery” probeert de noodzaak voor adequaat opgeleide chirurgen onder de aandacht van de autoriteiten in de derde wereld te brengen. Echter, kennis van de epidemiologie van chirurgische aandoeningen ontbreekt vrijwel geheel, zeker waar het acute chirurgie betreft. Daarom analyseerden wij 3595 opnames op een chirurgische afdeling in Zambia.

Methode

Retrospectieve analyse van 3595 patiënten (mannen 67,3%, vrouwen 32,7%) die in 2015 werden opgenomen op de afdeling chirurgie in een ‘second level’ verwijsziekenhuis in Zambia. De volgende gegevens werden verzameld: demografie, diagnose, opname (acuut /electief), behandeling (conservatief /operatief), opnameduur, morbiditeit en mortaliteit.

Resultaten

De mediane leeftijd was 29,3 (0-96) jaar. 66,8% werd acuut opgenomen. De diagnoses naar aandachtsgebied waren (totaal/acuut): Traumatologie (48,6%/71,2%) waarvan 5,7% brandwonden; Weke delen aandoeningen (16,9%/15,6%); Abdominaal/GI (11,0%/6,3%); Oncologie (10,0%/0%); Urologie (6,5%/4,2%); Orthopedie (6,4%/2,7%); Vasculair (0,2%/0%). 43,6% van alle patiënten en 58,1% van de acute patieënten werd conservatief behandeld. 6,4% werd alleen geobserveerd. 50,0% werd geopereerd. De meest voorkomende operaties waren wond necrotectomie/debridement (20,8%),  absces incisie en drainage (11,8%),  hernia en hydrocele operaties (8,5%), tumor resectie en biopsiën (8,4%), osteosynthesen (6,4%), dikke en/of dunne darm operaties (2,4%). Oncologie betrof vrijwel alleen biopsiën en palliatieve chirurgie. De totale mortaliteit was 2,4%.

Conclusie 

Aandoeningen van bewegingsapparaat, inclusief  weke delen infecties, abdominale pathologie en acute urine retentie zijn de meest voorkomende acute aandoeningen. Indien de zorg voor chirurgische patienten in “low income” landen verbeterd moet worden, zal men algemeen chirurgen moeten opleiden met voldoende ervaring in ongevalschirurgie.

Diagnoses naar aandachtsgebied verdeeld in acuut en niet acuut opgenomen patiënten
De meest voorkomende chirurgische ingrepen