Poster - Ouderen hebben een verhoogd risico op complicaties na cholecystectomie


A.E. van Heesewijk, R.G.M. Lammerts, J.W. Haveman, M. Meerdink, B.L. van Leeuwen, R.A. Pol

Donderdag 24 mei 2018

17:12 - 17:15u in Baroniezaal

Categorieën: Algemene chirurgie, Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V03 Algemene chirurgie & kwaliteit,veiligheid, richtlijnen en protocollen


Introductie

Cholecystectomie is de gouden standaard voor de behandeling van galstenen of cholecystitis.  Door de vergrijzing worden kwetsbare ouderen in toenemende mate geopereerd. Om de zorg voor ouderen te verbeteren is een beter begrip van het chirurgisch verloop noodzakelijk. Deze studie vergelijkt het verloop na cholecystectomie tussen jongere en oudere patiënten.

Methode

Voor deze studie werd een retrospectieve analyse verricht van 565 patiënten die een cholecystectomie hebben ondergaan tussen januari 2009 en januari 2016 in het Universitair Medisch Centrum Groningen in Nederland. De primaire uitkomstmaat was het optreden van postoperatieve complicaties, zoals gedefinieerd door de “Comprehensive Complication Index” (CCI) en gecorrigeerd voor de confounding variabelen conversie, acute chirurgie en preoperatieve sepsis in een multivariabele analyse. Secundaire uitkomstmaten waren opnameduur, IC opname en mortaliteit (30 dagen, 90 dagen en 1 jaar).

Resultaten 

De studie populatie  werd verdeeld in patiënten < 70 jaar (n=473, 83.7%) en ≥70 jaar (n=92, 16.3%). De CCI score bij patiënten ≥70 was 9.3 in vergelijking met 3.8 bij patiënten < 70 (p<0.001). Na multivariabele analyse bleek leeftijd een onafhankelijke voorspeller op het optreden van complicaties (OR 3.3, 95% CI 1.72-6.38, P=0.02). Oudere patiënten hadden een langere opnameduur (3 vs. 6 dagen, P=0.002) en moesten vaker naar de IC (14.1% vs.  4.0%, P=0.045). De 30-dagen mortaliteit was hoger in de oudere groep (0.6% versus 6.5%, p= 0.026).  De 1-jaars mortaliteit voor patiënten ≥70 was 23.0% versus  4.0%.

Conclusie

Oudere patiënten die een cholecystectomie ondergaan hebben een sterk verhoogd risico op postoperatieve complicaties en een hogere 30-dagen en 1-jaars mortaliteit. Alternatieve behandelingen, zoals percutane galblaas drainage in de acute situatie,  moeten overwogen worden in deze kwetsbare groep patiënten.

primary and secondary outcome variables stratified by age cohort
Predictors for development of postoperative complications: univariate and multivariate regression analysis