Poster - Kwaliteit van leven en functionele buikklachten na een transanale endoscopische microchirurgische resectie van een rectumcarcinoom: een derde ervaart ernstige LARS.


M. van Heinsbergen, J.W. Leijtens, G.D. Slooter, M.L. Janssen-Heijnen, J.L. Konsten

Vrijdag 25 mei 2018

10:42 - 10:47u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V24 Colon benigne & maligne


Introductie

Het Low Anterior Resection Syndrome (LARS) is een bekende ernstige nevenwerking na een totale mesorectale excisie (TME) voor een rectumcarcinoom. LARS heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Momenteel zijn er weinig data bekend over soortgelijke functionele klachten na een transanale endoscopische microchirurgische (TEM) resectie voor een rectumcarcinoom.

Methode

73 Patiënten die tussen januari 2008 en december 2013 een TEM resectie ondergingen voor een rectumcarcinoom in het Laurentius ziekenhuis in Roermond werden geïncludeerd. Alle patiënten werden benaderd aan de hand van een patiëntenbrief en bijhorende vragenlijsten. Buikklachten werden geclassificeerd volgens de Low Anterior Resection Syndrome Score in "geen LARS", "minimale LARS" en "ernstige LARS". De kwaliteit van leven werd gemeten met behulp van de EORTC-QLQ-C30 en -CR29 vragenlijsten. Potentiele patiënt, tumor en behandeling gerelateerde risicofactoren werden getest evenals de verschillen in kwaliteit van leven tussen de LARS score groepen.

Resultaten 

55 patiënten (75.3%) retourneerden een correct ingevulde vragenlijst. Mediaan interval sinds behandeling was 4.3 jaar, mediane leeftijd bij follow-up 72 jaar. Ernstige LARS werd gezien in 29% van de patiënten terwijl 26% minimale LARS aangaf. Vrouwelijk geslacht (OR = 4.00; 95% BI: 1.20 - 13.36), neo-adjuvante chemoradiotherapie (OR = 3.63; 95% BI: 1.08 – 12.17) en dikte van het resectiepreparaat (OR = 1.10 voor elke millimeter toename in dikte; 95% BI: 1.01 – 1.20) waren geassocieerd met het voorkomen van ernstige LARS. Patiënten met ernstige LARS hadden een slechtere levenskwaliteit vergeleken met patiënten met geen/minimale LARS

Conclusie 

Deze studie toont de aanwezigheid van ernstige functionele buikklachten met de bijhorende negatieve invloed op de kwaliteit van leven in een aanzienlijke proportie van patiënten na een TEM resectie voor een rectumcarcinoom, zelfs jaren na de behandeling. Patiënten moeten in de toekomst beter voorgelicht worden over deze langdurige postoperatieve klachten.

Prevalentie van LARS na een TEM resectie voor een rectumcarcinoom
Verschillen in globale kwaliteit van leven tussen de LARS score groepen. Een hogere score betekent een hoger niveau van functioneren.
Verschillen in colorectaal specifieke kwaliteit van leven tussen de LARS score groepen. Een hogere score betekent meer klachten.