Poster - De invloed van conversie en naadlekkage op de overleving na chirurgie voor het rectumcarcinoom


E.J.B. Furnee, T.S. Aukema, S.J. Oosterling, W.A.A. Borstlap, W.A. Bemelman, P.J. Tanis

Donderdag 24 mei 2018

17:17 - 17:22u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V02 Colon maligne


Introductie

In verschillende kleine en heterogene studies wordt gesuggereerd dat conversie en naadlekkage de prognose van het colorectaal carcinoom negatief beïnvloeden. Het doel van de huidige studie was om in een groot nationaal patiëntencohort de invloed van conversie en naadlekkage op de overleving na chirurgie voor het rectumcarcinoom te analyseren.

Methode

De patiënten werden geselecteerd uit de Dutch Snapshot Research Group database. Deze database bevat de gegevens uit de Dutch Surgical Colorectal Audit van alle patiënten die in 2011 werden geopereerd in verband met een rectumcarcinoom, aangevuld met de lange termijn data die retrospectief werden verzameld. Exclusiecriteria waren afstandmetastasen tijdens diagnose of een onbekend T- en/ of M-stadium. De algemene en ziektevrije overleving werd vergeleken tussen de laparoscopische, geconverteerde en primair open groep en tussen de groep patiënten met versus zonder naadlekkage. 

Resultaten

Uit totaal 2095 patiënten werden 638 patiënten geïncludeerd in de laparoscopische, 752 in de open en 107 in de geconverteerde groep. Low anterior resectie werd verricht bij 746 patiënten, waarvan 106 (14.2%) met naadlekkage. De algemene en ziektevrije overleving was significant korter in de geconverteerde versus de laparoscopische groep (P=0.025 en P=0.001) evenals in de groep patiënten zonder versus met naadlekkage (P=0.002 en P=0.024). Multivariabele analyse toonde dat naadlekkage een onafhankelijke voorspeller was van de algemene (hazard ratio 2.167, 95%-betrouwbaarheidsinterval 1.322-3.551) en ziektevrije overleving (1.592,1077-2.353). Conversie was een onafhankelijke voorspeller van de ziektevrije (1.525,1.071-2.172), maar niet van de algemene overleving.

Conclusie 

Naadlekkage evenals technische uitdagingen tijdens laparoscopische ingrepen waarvoor conversie noodzakelijk is, gaan gepaard met een negatieve invloed op de prognose van patiënten die een operatie ondergaan vanwege een rectumcarcinoom.