Poster - Impact van lage skeletspiermassa en skeletspierdichtheid op de korte en lange termijn uitkomsten na curatieve chirurgie voor een colorectaal carcinoom


J.L.A. van Vugt, R.R.J. Coebergh van den Braak, Z.S. Lalmahomed, W.W. Vrijland, J.W.T. Dekker, D.D.E. Zimmerman, W.J. Vles, P.P.L.O. Coene, J.N.M. IJzermans

Vrijdag 25 mei 2018

10:47 - 10:52u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V24 Colon benigne & maligne


Introductie 

Preoperatieve lage skeletspiermassa en skeletspierdichtheid zijn geassocieerd met verhoogde postoperatieve morbiditeit bij patiënten die curatieve chirurgie voor een colorectaal carcinoom ondergaan. De effecten van lage skeletspiermassa en -dichtheid op lange termijn uitkomsten zijn echter nog niet goed bekend. 

Methode 

Patiënten die curatieve chirurgie voor stadium I-III colorectaal carcinoom ondergingen en deelnamen aan de MATCH studie, een prospectieve observationele cohortstudie, werden geselecteerd. De skeletspiermassa en skeletspierdichtheid werden gemeten op CT (niveau L3). Patiënten met hoge en lage skeletspiermassa en skeletspierdichtheid werden vergeleken wat betreft het optreden van postoperatieve complicaties en postoperatieve mortaliteit, ziektevrije overleving (DFS), algehele overleving (OS) en kanker specifieke overleving (CSS). 

Resultaten

Van de 816 patiënten had 50,4% een lage skeletspiermassa en 64,1% een lage skeletspierdichtheid. Patiënten met een lage skeletspiermassa of skeletspierdichtheid hadden meer ernstige postoperatieve complicaties (20,9% versus 13,6%, p=0,006; 20,0% versus 11,8%, p=0,003). Negentig-dagen mortaliteit was hoger bij patiënten met een lage skeletspiermassa en skeletspierdichtheid (3,6% versus 1,7%, p=0,091, 3,4% versus 1,0%, p=0,038). Kaplan-Meier analyse toonde een slechtere OS voor patiënten met een lage skeletspiermassa (p=0,023) en skeletspierdichtheid (p<0,001), en een slechtere CSS voor patiënten met een lage skeletspierdichtheid (p=0,046). Na correctie voor andere factoren was geen associatie tussen skeletspiermassa en skeletspierdichtheid, en DFS, OS of CSS.

Conclusie 

Lage skeletspiermassa en skeletspierdichtheid zijn geassocieerd met korte, maar niet lange termijn uitkomsten bij patiënten die een curatieve chirurgie voor een colorectaal carcinoom ondergaan. Deze bevindingen suggereren meer nadruk te leggen op preoperatief beleid bij patiënten met een risico op chirurgische complicaties, maar ondersteunen geen voordeel op de lange termijn.

Kaplan-Meier curve voor OS voor patiënten met een lage en hoge skeletspiermassa (p=0,023).
Kaplan-Meier curve voor OS voor patiënten met een lage en hoge skeletspierdichtheid (p<0,001).
Kaplan-Meier curve voor CSS voor patiënten met een lage en hoge skeletspierdichtheid (p=0,046).