Poster - Leidt het invoeren van het volledige ERAS-protocol binnen de colorectale chirurgie tot betere resultaten? Resultaten en valkuilen bij de implementatie van alle 23 punten van het ERAS-protocol.


B van den Hengel, A.F.T. Olieman, H. Smid-Nanninga, L.S. Wagenaar, H.D. de Boer

Donderdag 24 mei 2018

17:17 - 17:22u in Baroniezaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V03 Algemene chirurgie & kwaliteit,veiligheid, richtlijnen en protocollen


Introductie

Het ERAS-programma (Enhanced Recovery After Surgery) leidt tot verbetering van kwaliteit van perioperatieve zorg resulterend in kortere opnameduur, vermindering van complicaties en kostenreductie. Sinds 2017 is het ziekenhuis een ERAS® Center of Excellence en volledig ERAS conform de ERAS Society. Het implementieproces van het ERAS-protocol, valkuilen en resultaten worden besproken.

Methode 

In maart 2015 is een multidisciplinair ERAS-kernteam opgericht met afgevaardigden van de afdelingen anesthesiologie, chirurgie en ziekenhuisorganisatie. Het multidisciplinaire ERAS-kernteam draagt zorg voor de volledige implementatie van het ERAS protocol en coördineert onderwijs, communicatie en de dagelijkse gang van zaken betreffende ERAS binnen de ziekenhuisorganisatie. Het kernteam heeft het officiële trainingsprogramma gevolgd van de ERAS Society. Een essentieel onderdeel van het ERAS protocol is het ERAS Interactive Audit System (EIAS). EIAS is onmisbaar voor goede implementatie, monitoring van compliantie aan protocollen, procesoptimalisatie en kwaliteitsmanagement, inzichtelijkheid van besparingen en wetenschappelijk onderzoek. Alle colorectale patiënten worden in EIAS geregistreerd en geanalyseerd.

Resultaten 

Sinds januari 2017 zijn 280 electieve, colorectale patiënten conform het ERAS-protocol behandeld. De compliantie is gestegen van 49% naar 75%. De ligduur is met 2.7 dagen gereduceerd. Het totaal aantal complicaties (van misselijkheid tot naadlekkage) daalde van 69,1% naar 39.1% met een daling van de naad gerelateerde complicaties van 4,9% naar 1,4%. De 30-dagen mortaliteit was 0%. Er werd een kostenbesparing gerealiseerd van 1250 euro per patiënt. Succesvolle implementatie kan alleen worden gerealiseerd door een gedegen voorbereiding en commitment van alle betrokken disciplines. Realtime analyse van de resultaten middels het EIAS is essentieel voor kwaliteitsmanagement en procesoptimalisatie.

Conclusie 

Volledige implementatie van ERAS heeft geleid tot verbetering van kwaliteit van perioperatieve zorg resulterend in een kortere opnameduur, vermindering van complicaties en kostenreductie. Continue feedback via EIAS leidt tot verdere kwaliteit verhogende verbetermaatregelen en het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. ERAS is een goed voorbeeld van Valued Based Healthcare.