Poster - Behandeling van recidiverende colorectale peritoneale metastasen bij patiënten na eerdere HIPEC


W.J. van Eden, F.M.K. Elekonawo, B.J. Starremans, N.F.M. Kok, A.J.A. Bremers, J.H.W. de Wilt, A.G.J. Aalbers

Donderdag 24 mei 2018

17:56 - 18:01u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V09 Colon maligne


Introductie

Geselecteerde patiënten met colorectale peritoneale metastasen kunnen in opzet curatief worden behandeld met cytoreductieve chirurgie (CRS) en hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC). Het doel van deze studie was om de verschillende behandelopties voor geïsoleerde peritoneale recidieven na eerdere CRS-HIPEC te evalueren.

Methode 

Alle patiënten die behandeld waren met CRS-HIPEC voor colorectale peritoneale metastasen in twee tertiaire centra tussen 2004 en 2015 en een geïsoleerd peritoneaal recidief ontwikkelden zijn retrospectief geëvalueerd. Locatie, behandeling van peritoneale recidieven en curatieve of palliatieve behandelintentie werden genoteerd. Univariabele en multivariabele Cox regressie analyses en survival analyses werden uitgevoerd.

Resultaten

106 patiënten van de 414 behandelde patiënten na CRS-HIPEC (26%) ontwikkelden een geïsoleerd peritoneaal recidief. 43 patiënten (41%) werden met curatieve intentie behandeld en 63 patiënten met palliatieve intentie. Mediane overleving was 24.7 maanden in patiënten behandeld met curatieve intentie en 7.6 maanden  in degenen behandeld met palliatieve intentie. Voor patiënten die behandeld waren met curatieve cytoreductieve chirurgie (n = 17) en een tweede curatieve CRS-HIPEC (n = 15) was de mediane overleving respectievelijk 51.7 maanden en 29.0 maanden (P=0.620). Postoperatieve complicaties en opnameduur verschilden niet significante tussen eerste en tweede CRS-HIPEC.

Conclusie

Na CRS-HIPEC voor colorectale peritoneale metastasen ontwikkelt ongeveer een kwart van de patiënten een geïsoleerd peritoneaal recidief. Een substantieel deel van deze patiënten kan worden behandeld met curatieve intentie, dat kan resulteren in lange termijn overleving.