Poster - Uitkomsten van drie verschillende laagmoleculairgewicht heparine doseringen na pancreas chirurgie


R.G.H. Sawires, J.V. Groen, J.S.D. Mieog, B.A. Bonsing, W.E. Mesker, R.J. Swijnenburg, A.L. Vahrmeijer, R.A.E.M. Tollenaar, F.A. Klok

Donderdag 24 mei 2018

17:17 - 17:21u in Zaal 82

Categorieën: HPB, Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V07 HPB Pancreas


Introductie

Postpancreatectomy Hemorrhage (PPH) en Veneuze Thromboembolische Events (VTE) zijn complicaties die kunnen optreden na pancreaschirurgie. Toediening van laagmoleculairgewicht heparine (LMWH) is de standaard ter preventie van VTE. Het doel van deze studie was het identificeren van incidentie, timing en voorspellende factoren van PPH en VTE in drie verschillende LMWH doseringsgroepen.

Methode

Patiënten die tussen juli 2013 en oktober 2017 pancreaschirurgie ondergingen werden geïncludeerd. Deze patiënten werden op basis van de perioperatief toegediende LMWH dosering ingedeeld in drie groepen: een eenmalige dosis (2850IU), dubbele dosis (5700IU) en een gesplitste dosisgroep (tweemaal daags 2850IU). PPH's werden geclassificeerd volgens de definitie van de International Study Group of Pancreatic Surgery. Time-to-event analyse en uni- en multivariabele analyse van ‘Clinically Relevant’ (CR)-PPH of VTE werden uitgevoerd.

Resultaten

In totaal werden 240 patiënten geïncludeerd. In de dubbele dosisgroep, de eenmalige dosisgroep en de gesplitste dosisgroep ontwikkelde respectievelijk 25.0%, 12.5% en 13.8% van de patiënten een CR-PPH (P = 0.069, figuur 1). Er was geen significant verschil in VTE tussen de groepen. Time-to-event analyse toonde aan dat 75.6% van CR-PPH en 40.0% van de VTE zich binnen 10 postoperatieve dagen (POD's) presenteerden. Tenslotte liepen patiënten met CR-postoperatieve pancreasfistel een hoger risico op het ontwikkelen van een PPH of VTE (HR = 3.20, 95%CI = 1.72-5.93, P<0.001).

Conclusie 

CR-PPH kwamen borderline significant vaker voor in de dubbele dosisgroep ten opzichte van de twee andere dosisgroepen. De incidentie van VTE was niet significant verschillend tussen de dosisgroepen. De meeste CR-PPH kwamen voor binnen 10 POD’s. Op basis van deze resultaten valt een eenmalige dosis LMWH (2850 IU) te overwegen.