Poster - Uitkomsten na totale of partiele pancreatectomie voor main duct en mixed type IPMN


L. Scholten, N. C. M. van Huijgevoort, I. Somers, R.S. Dwarkasing, M.N.G. Braat, J. Nederend, I.H. de Hingh, Q. Molenaar, C.H.J. van Eijck, O.R.C. Busch, P. Fockens, J.E. van Hooft, M.G.H. Besselink

Donderdag 24 mei 2018

17:12 - 17:17u in Zaal 82

Categorieën: HPB, Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V07 HPB Pancreas


Introductie

Indien de ductus pancreaticus is betrokken bij intraductaal papillair mucineus neoplasma (IPMN) is het risico op hooggradige dysplasie of invasief carcinoom 30-60%. De meeste richtlijnen adviseren daarom partiele of totale pancreatectomie  (TP) bij operabele patiënten met main duct (MD) of mixed type (MT)-IPMN maar grote chirurgische series ontbreken.

Methode 

Patiënten die een partiele of TP ondergingen voor MD/MT-IPMN, zonder verdenking op maligniteit, in 4 Nederlandse pancreascentra tussen januari 2001 en december 2016 werden retrospectief geanalyseerd. Primaire uitkomsten waren morbiditeit (ernstige; Clavien Dindo ≥3) en 30-dagen mortaliteit. Secundaire uitkomst waren kans op recidief en overleving.

Resultaten

In totaal 123 patiënten werden geïncludeerd, 72 mannen (58,5%), gemiddelde leeftijd 67,5 jaar (SD 9,5). MD-IPMN was aanwezig in 28(22,8%) patiënten, van wie 4(14%) TP onderging. MT-IPMN was aanwezig bij 95(77,2%) patiënten, van wie 10(11%) TP onderging. De kans op ernstige complicaties was 30,1% en mortaliteit was 2,1%. Histopathologie toonde invasief carcinoom bij 20,3% en hooggradige dysplasia (HGD) bij 19,5% van de patiënten. Tijdens mediane follow-up van 24 maanden (IQR 11,8-39,3) ontwikkelden 9(7,3%) patiënten een recidief (na partiele pancreatectomie, 3 met initieel HGD, 6 met initieel invasief-IPMN). Mediane overleving was 47 maanden (IQR 25,5-69,5) en ziekte gerelateerde mortaliteit (invasief-IPMN) 14,2%. 

Conclusie 

Dit grootste multicenter cohort toont een acceptabele chirurgische morbiditeit en mortaliteit na pancreatectomie voor MD/MT-IPMN. Mogelijk dat beter gebruik van totale pancreatectomie de kans op recidief in ‘hoog risico’ MD/MT-IPMN  kan verminderen.