Poster - Histopathologische groeipatronen en positieve resectiemarges na resectie van colorectale levermetastasen


P.M.H. Nierop, D.J. Höppener, E.P. van der Stok, F.E. Buisman, B. Galjart, P.B. Vermeulen, B. Groot Koerkamp, D.J. Grünhagen, C. Verhoef, M.I. D'Angelica

Vrijdag 25 mei 2018

9:51 - 9:56u in Parkzaal

Categorieën: HPB, Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V18 HPB Lever (deel 2/2)


Introductie 

Positieve resectiemarges na resectie van colorectale levermetastasen (CRLM) kan een reflectie zijn van onderliggende tumorbiologie in plaats van een chirurgisch-technisch probleem. Een potentiële verklaring is het histopathologische groeipatroon (HGP). Drie HGPs worden onderscheiden: desmoplastisch, pushing en replacement. In tegenstelling tot de andere twee HGPs vertoont het replacement HGP infiltratieve groei.

Methode

Een retrospectieve observationele multicenter cohort studie waarvoor alle opeenvolgende patiënten die geopereerd zijn aan CRLM tussen januari 2000 en maart 2016 of tussen januari 2000 en december 2012 in twee tertiaire verwijscentra voor leverchirurgie geëvalueerd zijn voor inclusie. Een resectiemarge werd als positief beschouwd wanneer er tumorcellen aangetoond werden op het resectievlak.

Resultaten 

In het totaal werden er 1302 patiënt geïncludeerd waarvan 13% (n=170) een positieve resectiemarge had. Het replacement HGP was geassocieerd met een hogere kans op een positieve resectiemarge (gecorrigeerde odds ratio (OR): 1.71, p=0.025). Een hoger aantal CRLM was eveneens geassocieerd met een hogere kans op een positieve resectiemarge (gecorrigeerde OR: 1.22, p<0.001).

Na correctie voor enkele bekende negatief prognostische factoren voor overleving na resectie van CRLM, inclusief HGPs, bleef een positieve resectiemarge geassocieerd met een slechtere algehele overleving (gecorrigeerde hazard ratio: 1.40, p=0.004).

Conclusie

De huidige studie laat zien dat het replacement HGP geassocieerd is met een hogere kans op een positieve resectiemarge na resectie van CRLM. Dit suggereert dat positieve resectiemarges tenminste gedeeltelijk een reflectie is van ongunstige onderliggende tumorbiologie.