Poster - De risico-stratificatie van schildwachtklier-positieve melanoom patiënten definieert de chirurgische behandeling en overwegingen ten aanzien van adjuvante therapie


D. Verver, D. van Klaveren, A.C.J. van Akkooi, P. Rutkowski, B.W.E.M. Powell, C. Robert, A. Testori, B.L. van Leeuwen, A.A.M. van der Veldt, U. Keilholz, A.M.M. Eggermont, C. Verhoef, D.J. Grünhagen

Voorzitter(s): dr. R.R.J.P. van Eekeren, chirurg, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Vrijdag 25 mei 2018

10:47 - 10:52u

Categorieën: Melanoom, Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V25 Hoofdhals, weke delen & melanoom


Introductie

In het licht van het evoluerende landschap van adjuvante therapie voor het melanoom en de recent aangetoonde ontbrekende overlevingswinst na een aanvullende lymfklierdissectie wordt het belangrijk om te onderzoeken of adequate stratificatie van schildwachtklier-positieve patiënten mogelijk is gebaseerd op alleen informatie van het primaire melanoom en de schildwachtklierprocedure.

Methode

Een groot retrospectief cohort met data van negen European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Melanoma Group centra werd gebruikt. Patiënten werden gestadieerd op basis van het resultaat na de schildwachtklierprocedure en na de aanvullende lymfklierdissectie volgens de American Joint Committee on Cancer (AJCC) criteria, en gestratificeerd naar ulceratie en tumor burden in de schildwachtklier. De factoren AJCC-substadia na alleen de schildwachtklierprocedure en na aanvullende lymfklierdissectie, ulceratie en schildwachtklier tumor burden werden opgenomen in Cox regressie modellen. De voorspellende waarde van de modellen werd geanalyseerd middels de Harrell’s concordance-index en de Akaike information criterion (AIC).

Resultaten

In totaal waren er 1015 patiënten geschikt voor inclusie. De aanvullende lymfklierdissectie leidde tot een upstaging in N-categorie in 19% van de patiënten en in AJCC-stadium in 5-6%. Het model met de factoren ulceratie en schildwachtklier tumor burden presteerde minstens even goed als het model met de AJCC-substadia gebaseerd op het resultaat na een aanvullende lymfklierdissectie. Het model met AJCC-substadia gebaseerd op het resultaat na alleen de schildwachtklierprocedure presteerde het minst goed. Stratificatie naar ulceratie en schildwachtklier tumor burden resulteerde in vier schildwachtklier-positieve groepen waaruit drie risico-klassen konden worden afgeleid: laag-risico, gemiddeld-risico en hoog-risico.

Conclusie 

Adequate stratificatie van schildwachtklier-positieve melanoom patiënten is mogelijk gebaseerd op alleen informatie van het melanoom en de schildwachtklierprocedure, namelijk ulceratie en schildwachtklier tumor burden. De identificatie van drie risico-klassen kan helpen bij overwegingen ten aanzien van adjuvante therapie. Het achterwege laten van de aanvullende lymfklierdissectie lijkt weinig consequenties te hebben.

Multivariabele modellen gebaseerd op substadia volgens de 8e AJCC editie