Poster - Fasciotomie voor het chronisch compartimentsyndroom van het laterale onderbeen: Een prospectieve studie


A.P.M. van Zantvoort, J.A. de Bruijn, H.P.H. Hundscheid, M. van der Cruijsen-Raaijmakers, A.R. Hoogeveen, J.A.W. Teijink, M.R.M. Scheltinga

Donderdag 24 mei 2018

17:17 - 17:22u in Brabantzaal

Categorieën: Poster presentatie, Traumachirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V01 Trauma


Introductie

Sporters met inspanningsafhankelijke onderbeenspijn kunnen een chronisch compartimentsyndroom (CECS, chronic exertional compartment syndrome) hebben. Hoewel het meestal het anterieure of posterieure compartiment betreft, is soms het laterale onderbeenscompartiment aangedaan (lat-CECS). Bij falende conservatieve therapie kan een fasciotomie worden overwogen. Doel is het beschrijven van de chirurgische resultaten bij lat-CECS.

Methode

De diagnose CECS werd gesteld op basis van spierdrukmetingen tijdens rust en inspanning (Pedowitz criteria). Tussen 1-1-2013 en 1-8-2017 werden bij patiënten met bewezen lat-CECS, ernst en frequentie van onderbeenspijn, strak gevoel, kramp, verminderde sensibiliteit en spierzwakte op een 5-punts verbal rating scale voor en na de operatie gescoord. Symptoomscores werden berekend op basis van gerapporteerde ernst en frequentie (frequentie: altijd = 5 punten, vaak=4, helft van de tijd=3, soms=2, nooit=1; symptoom ernst: zeer ernstig=5, hevig=4, matig=3, mild=2, geen=1). De 1-jaars uitkomst werd door patiënt als uitstekend of goed (succes), of als redelijk, matig of slecht (onsuccesvol) beoordeeld.

Resultaten

Bij 61 patiënten werd de diagnose lat-CECS gesteld, en 50 werden geopereerd. Bij tussentijdse analyse waren 1-jaars postoperatieve follow-up gegevens beschikbaar van 26 patiënten (18 mannen, leeftijd 32 jr, 17-63). Preoperatief gerapporteerde symptomen waren altijd bilaterale pijn en een strak gevoel (beide 26/26, 100%). Alle 5 symptoomscores daalden postoperatief significant (p<0.05). De operatie werd echter slechts door 44% beoordeeld als succesvol. Sportactiviteiten konden door 69% worden hervat (50% oude niveau, 50% lager).

Conclusie

Een fasciotomie voor lat-CECS leidt tot significant minder klachten een jaar na operatie. Echter, slechts 44% beoordeelt de uitkomst als succesvol (goed/uitstekend).