Poster - De recidief hiatus hernia na laparoscopische fundoplicatie


J.W.A. de Haas, V.B. Nieuwenhuijs, H.L. van Westreenen

Donderdag 24 mei 2018

17:51 - 17:56u in Zaal 83

Categorieën: Poster presentatie, Upper GI, Oesophagus, Maag, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V12 Upper GI (deel 1/2)


Introductie

Een klein deel van de patiënten na laparoscopische fundoplicatie ontwikkelt postoperatief een recidief hiatus hernia. Versterking van de cruraplastiek met Mesh, welke altijd posterieur van de oesofagus geplaatst wordt, lijkt de recidiefkans niet te verlagen. In deze studie worden de aard, oorzaak en locatie van het recidief na fundoplicatie geanalyseerd. 

Methode

De operatievideo’s van alle patiënten die een re-operatie ondergingen in verband met een symptomatisch recidief in de periode 2012-2017 werden systematisch geanalyseerd. In deze analyse werd het type primaire operatie bekeken, de oorzaak van het recidief tijdens de re-operatie en de locatie van de eventuele recidief hiatus hernia. Ter classificatie van de locatie van het recidief werd het diafragma ten opzichte van de oesofagus in vier kwadranten verdeeld. De video analyse werd geblindeerd herhaald door een tweede beoordelaar.

Resultaten

Gedurende de studieperiode werden in totaal 498 laparoscopische fundoplicaties uitgevoerd, waarvan 34 re-operaties (6,8%). Bij 13 (38%) re-operaties was de primaire operatie elders uitgevoerd. De belangrijkste indicaties voor een re-operatie waren een radiologisch bewezen recidief in combinatie met recidief refluxklachten (59%), passageklachten (29%) en retrosternale pijnklachten (6%). Bij 28 (82%) patiënten werd het recidief veroorzaakt door insufficiënte cruraplastiek en bij 5 (15%) patiënten door insufficiënte fundoplicatie. Het recidief bevond zich bij 24 (71%) re-operaties lateraal, bij 10 (29%) re-operaties mediaal, bij 11 (32%) re-operaties posterieur en bij 20 (59%) re-operaties anterieur van de oesofagus.

Conclusie

Een recidief hiatus hernia na laparoscopische correctie wordt meestal veroorzaakt door falen van de cruraplastiek. De recidief hiatus hernia bevindt zich meestal anterolateraal van de oesofagus. Deze informatie kan van belang zijn in het bepalen van de optimale locatie van Mesh-versterking van het diafragma.