Poster - De introductie van minimaal invasieve distale en totale maagresecties: een propensity score matching analyse


E.C. Gertsen, H.J.F. Brenkman, M.F.J. Seesing, L. Goense, J.P. Ruurda, R. van Hillegersberg

Vrijdag 25 mei 2018

9:51 - 9:56u in Zaal 82

Categorieën: Poster presentatie, Upper GI, Oesophagus, Maag, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V20 Upper GI & bariatrie


Introductie 

Verschillende studies laten zien dat minimaal invasieve maagresecties (MIM) veilig geïntroduceerd zijn in verscheidene landen. Echter, deze studies differentiëren niet tussen distale en totale maagresecties, procedures met een verschillende moeilijkheidsgraad. Het doel van deze studie was om de veiligheid van MIM voor distale en totale maagresecties te evalueren.

Methode

Alle patiënten die een electieve, in opzet curatieve maagresectie ondergingen voor een adenocarcinoom van de maag werden geïncludeerd vanuit de Dutch Upper GI Cancer Audit (2011-2016). Propensity score matching (PSM) werd toegepast om vergelijkbare groepen te maken van patiënten die open maagresecties (OM) hebben ondergaan versus patiënten die MIM hebben ondergaan voor dan wel totale (TM) dan wel distale maagresectie (DM). Factoren die werden gebruikt bij de matching waren: patiënt- en tumorkarakteristieken, operatiejaar en ziekenhuisvolume. Postoperatieve uitkomsten (morbiditeit, mortaliteit en opnameduur) en korte termijn oncologische uitkomsten (radicaliteit en lymfeklieroogst) werden geanalyseerd.

Resultaten 

Van de 1.970 patiënten ondergingen 1.138 DM en 832 TM. Na PSM in de DM-groep, resteerden 390 OM-patiënten en 288 MIM-patiënten. Hoewel de algehele postoperatieve morbiditeit vergelijkbaar was, ondervonden MIM-patiënten minder intra-abdominale abcessen (4% vs. 1%, p=0.039) en wondcomplicaties (6% vs. 2%, p=0.021). De mediane opnameduur was korter na MIM (9 vs. 7 dagen, p<0.001). In de TM-groep resteerden na PSM 323 OM- en 258 MIM-patiënten. De algehele morbiditeit en opnameduur waren vergelijkbaar, terwijl het percentage naadlekkages hoger was na MIM (17% vs. 11%, p=0.030). Voor zowel TM als DM waren de oncologische uitkomsten vergelijkbaar tussen MIM en OM.

Conclusie

Voordelen van minimaal invasieve maagresecties tijdens de vroege introductie kunnen worden aangetoond voor distale maagresectie, maar niet voor totale maagresectie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de leercurve van minimaal invasieve chirurgie langer is voor totale dan voor distale maagresecties.