Poster - Lange termijn kwaliteit van leven bij patiënten na McKeown of Ivor Lewis eosofagectomie


E. Jezerskyte, L.M. Saadeh, M. Scarpa, M. Sprangers, M.I. van Berge Henegouwen, S.S. Gisbertz

Donderdag 24 mei 2018

17:12 - 17:17u in Zaal 83

Categorieën: Poster presentatie, Upper GI, Oesophagus, Maag, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V05 Upper GI


Introductie 

De chirurgische behandelingen van distale oesofagale en gastro-oesofagale junctie carcinomen zijn hoofdzakelijk: transthoracale oesofagectomie met een cervicale anastomose (McKeown/McK) of een intrathoracale anastomose (Ivor Lewis/IL). Met deze studie werd de kwaliteit van leven tussen patiënten die een McK of IL oesofagectomie ondergingen onderzocht in een tertiair wijzingscentrum.

Methode 

Patiënten werden gevraagd om een EORTC QLQ-C30 en EORTC QLQ-OG25 vragenlijst in te vullen, na een McK of IL te hebben ondergaan, voor distale oesofagus, GEJ of proximaal maagcarcinoom om de kwaliteit van leven tijdens de periode januari 2014 – december 2017 te evalueren. Een EORTC QLQ-INFO25 kwaliteit van leven vragenlijst werd gebruikt om de behoefte aan informative te bepalen in beide groepen. Alle antwoorden met een lange follow-up (> 1 jaar) na chirurgie werden geanalyseerd.

Resultaten

In de McK en IL groep werden respectievelijk 62 en 110 patiënten geïncludeerd. De mediane follow-up was 3 jaar voor McK en 2 jaar voor IL. De mediane leeftijd was 62,4 jaar. Cognitief functioneren was significant beter in de IL groep (p=0,038). Klachten van dyspnoe (p=0,004) en dysfagie (p=0,028) kwamen aanzienlijk vaker voor in de McK groep. Patiënten hadden na IL significant minder problemen met gezamenlijk eten (p=0,003), smaak (p=0,032), verslikken tijdens het eten (p=0.022) en praten (p=0.038). Er werden geen verschillen gevonden in symptomen als misselijkheid, vermoeidheid, pijn, ongemak of informatie scores tussen de McK en IL groep.

Conclusie 

Na een follow-up van >1 jaar werden significante verschillen gevonden aangaande cognitief functioneren en bepaalde symptoomschalen ten gunste van IL. Deze bevindingen zouden in ogenschouw genomen moeten worden, wanneer gekozen dient te worden tussen McK en IL oesofagectomie bij patiënten die geschikt zijn voor beide procedures.