Poster - Veroorzaken preoperatief aanwezige bacteriën in de lies postoperatieve infecties na endovasculaire chirurgie?


B.P. Vierhout, A. Ott, I. Kruithof, E. van Zanten, G. Wisselink, A.M.D. Kooistra-Smid, R.A. Pol, C.J. Zeebregts

Vrijdag 25 mei 2018

9:51 - 9:56u in Auditorium

Categorieën: Poster presentatie, Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V19 Vaatchirurgie (deel 2/2)


Introductie

Het operatiegebied is niet steriel na desinfectie. Bacteriën die overleven kunnen infecties veroorzaken, maar ze zijn lastig te detecteren met de huidige technieken. Wij onderzochten preoperatieve kweken en huidbiopten met standaard kweek technieken, histologie, immunofluorescentie en 16S-23S rDNA Next Generation Sequencing (NGS). 

Methode 

Data van de gerandomiseerde multicenter PiERO trial werden gebruikt, met nadruk op de ontwikkelde postoperatieve wondinfecties (POWI). Uit deze trial werden twee patiënten met een POWI en 8 patiënten met vergelijkbare leeftijd en rookgewoonten maar normale wondgenezing geïncludeerd. Alle patiënten werden behandeld voor een aneurysma van de aorta abdominalis middels een endovasculaire repair (EVAR). Preoperatief werden neus- en perineumkweken afgenomen, specifiek op Staphylococcus aureus. Na desinfectie met chloorhexidine werden 2 biopten uit de rechter lies genomen. Deze biopten werden bewaard voor latere kweek, histologie, immunofluorescentie en/of 16S-23S rDNA NGS. 

Resultaten

Van de 20 preoperatieve kweken, waren er 5 positief voor S. aureus. In de huid biopten werden bij alle patiënten bacteriële DNA sequenties gevonden. Er waren geen grote verschillen in de samenstelling van het microbioom tussen rokers en niet-rokers. Al de gedetecteerde genera, buiten Neorhizobium spp., zijn bekend als normale huid flora. Er werd geen relatie gevonden tussen S. aureus-dragersschap en postoperatieve POWI’s. Ook de histologie en de uitkomsten van 16S-23S rDNA NGSaren niet afwijkend bij patiënten met POWI. 

Conclusie 

In dit kleine cohort kon, ondanks inzicht in de samenstelling van het preoperatieve bacteriële microbioom na desinfectie, het optreden van een POWI niet worden voorspeld. De getecteerde micro-organismen zijn a-pathogeen en behoren tot de normale huidflora. De oorsprong en pathofysiologie van POWI's na EVAR zal verder moeten worden onderzocht.