Poster - De waarde van sigmoïdoscopie om colonischemie na een geruptureerd abdominaal aneurysma aan te tonen


H. Jalalzadeh, T.G. van Schaik, J.J. Duin, R. Indrakusuma, A.C. Vahl, W Wisselink, R. Balm, M.J.W. Koelemay

Donderdag 24 mei 2018

17:17 - 17:22u in Auditorium

Categorieën: Poster presentatie, Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V04 Vaatchirurgie 1


Introductie

De waarde van sigmoïdoscopie om colonischemie na een geruptureerd abdominaal aneurysma (RAAA) aan te tonen is onduidelijk. Daarom wordt deze methode niet standaard toegepast na RAAA. Deze studie onderzocht de waarde van sigmoïdoscopie na RAAA in de klinische praktijk.

Methode

Deze retrospectieve studie werd uitgevoerd in drie Nederlandse ziekenhuizen. Patiënten die tussen 2004 en 2011 waren geopereerd voor RAAA werden geïncludeerd. Sigmoïdoscopie werd naar klinisch inzicht van de behandelend artsen uitgevoerd. De endoscopische diagnose colonischemie werd geclassificeerd als afwezig, mild of ernstig. De waarde van sigmoïdoscopie werd bepaald door berekening van de pre- en post-test waarschijnlijkheid (positief-voorspellende waarde; PVW) met betrouwbaarheidsinterval (BI) voor ernstige colonischemie.

Resultaten

Bij 16 van de 345 patiënten was er sterke verdenking op colonischemie waarvoor directe laparotomie werd verricht. Deze was positief in 13 (81%). Bij 44 van de 345 (13%) patiënten werd een sigmoïdoscopie verricht. Van deze patiënten hadden uiteindelijk 8 (18%) transmurale colonischemie bij laparotomie (tabel). De PVW van de uitslag "ernstige ischemie" bij sigmoïdoscopie was 6/11 (55%, 95% BI 28-79). Indien de 2 inoperabele patiënten met "ernstige ischemie" bij scopie ook als "transmurale ischemie" zouden worden geclassificeerd was de PVW 73% (95% BI 43-90). De PVW voor de uitslag “milde ischemie” was 2/17 (12%, 95% BI 3,3-34).

Conclusie

Bij een sterke verdenking op colonischemie na RAAA is directe laparotomie de aangewezen behandeling. Bij ongeveer 13% van alle patiënten met een RAAA bestaat twijfel over de aanwezigheid van colonischemie. Sigmoïdoscopie kan in dit geval helpen om de aanwezigheid van ernstige colonischemie waarschijnlijker te maken dan wel uit te sluiten.

Tabel