Prof. Michaël Lecture: Todd Ponsky 'Keeping up with exponential change: paddle or perish'


T.A. Ponsky

Voorzitter(s): drs. G.W. Zijp, kinderchirurg, HagaZiekenhuis, Den Haag

Vrijdag 25 mei 2018

13:30 - 14:30u in Brabantzaal

Categorieën: Symposia (S-sessie)

Parallel sessie: S31 Prof. Michaël Lecture: Dr. Todd Ponsky - NVKC


Prof. Michaël-lecture 2018
Sinds 1990 organiseert de Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds in samenwerking met de NVvH de "Michaël-lecture", waarvoor op kosten van de Stichting een vooraanstaande buitenlandse chirurg naar Nederland uitgenodigd wordt. Op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC) wordt de Prof. Michaël-lecture 2018 gegeven door Todd Ponsky.

Todd Ponsky is een jonge en dynamische kinderchirurg die in zijn dagelijks werk perfect aansluit bij het thema van deze chirurgendagen: Grenzen@Surgery. Naast zijn werk als kinderchirurg, waarbij zijn speerpunten minimaal invasieve kinderchirurgie en kindertraumatologie zijn, houdt hij zich intensief bezig met opleiding en onderwijs. Hij is de oprichter van GlobalCastMD, een platform voor betaalbare interactieve online congressen en symposia, voor artsen wereldwijd. Hij zal in zijn voordracht in gaan op hoe technologie zijn invloed heeft op onze dagelijkse werkzaamheden en hoe we hier optimaal van kunnen profiteren.

Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds
Prof. dr. P.R. Michaël was een befaamd Nederlands chirurg en heeft in zijn loopbaan onder andere functies bekleed als hoogleraar Heelkunde in Groningen en Amsterdam, was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en lid van het Concilium Chirurgicum. De Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds is in het jaar 1956 opgericht door Prof. dr. Michaël en zijn echtgenote J.J. Michaël-van Vloten, met als doel de bevordering van het heelkundig onderzoek. Om dit doel te bereiken investeert de stichting in jonge, veelbelovende Nederlandse chirurgen, chirurgen in opleiding en studenten met aangetoonde chirurgisch-wetenschappelijke belangstelling.

De Stichting organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde vanaf 1990 periodiek de "Michaël-lecture". Hiervoor wordt op kosten van de Stichting een vooraanstaande buitenlandse chirurg naar Nederland uitgenodigd. De lezing wordt uitgesproken tijdens de jaarlijkse Chirurgendagen in Veldhoven, medio mei.

Bestuur Michaël Fonds
Voorzitter
Prof. dr. H.W. Tilanus, chirurg (Rotterdam)

Vice-voorzitter
Dr. C.M.A. Bruijninckx, chirurg (Rotterdam)

Secretaris
Mr. H.J.M.E. Mathijsen (Venray)

Penningmeester
Mr. P.M.A. van Berckel (Den Haag)

Overige leden
Prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes, chirurg (Utrecht)
Dr. J.J. Hamming, chirurg (Den Haag)
Prof. dr. J.C. Molenaar, chirurg (Rotterdam)