Grenzen aan Werken


Haasnoot, Gresnigt, H. Frima, J. van Laarhoven

Voorzitter(s): prof. dr. H.J. Bonjer, chirurg, VUmc, Amsterdam & dr. J.M.J. Schreinemakers, chirurg, Amphia, Breda

Vrijdag 25 mei 2018

15:30 - 16:30u in Genderzaal

Categorieën: Symposia (S-sessie)

Parallel sessie: S33 CPE - Grenzen aan werken – Time out, buitenland en pre-pensioen


Het thema Grenzen@Surgery opent ook de weg om na te denken over aspecten die gerelateerd zijn met ergens beginnen en ook weer ergens stoppen. Of misschien voor even.

Daarom presenteren we hier: 'Grenzen aan werken', een sessie die een sterk interactief karakter heeft en zaken aanroert als:

Wat kom je als AIOS tegen als je in het buitenland een stage wil doen? Hoe regel je zoiets en aan welke voorwaarden moet dat voldoen?
Hoe is het om te werken in een geheel andere cultuur met andere regels en wetten? Wat betekent het om te werken in een politieke onstabiele of zelfs hostile ongeving?
Hoe regel je een sabbatical en wat moet je regelen als deze in het buitenland plaatsvindt?

De beoogd sprekers zijn:

Dr. J.J.E.M. (Jacqueline) van Laarhoven
Drs. (Herman) Frima (via live verbinding vanuit Zwitserland)
Drs. P. (Pieter) Haasnoot
Drs. T. (Tom) Gresnigt

Kortom: goede verhalen, tips and tricks rechtstreeks van collega's met recente buitenlandse ervaring!

Voorzitters in de sessie zijn:

Prof. Dr. H.J. (Jaap) Bonjer
Dr. J.M.J. (Jennifer) Schreinemakers