Antibiotische versus observationele behandeling voor ongecompliceerde acute diverticulitis; korte en lange termijn resultaten, kwaliteit van leven, en kosteneffectiviteit van de DIABOLO en AVOD trials


S. van Dijk

Voorzitter(s): dr. W.A. Draaisma, chirurg, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch & dr. D. Roks, AIOS chirurgie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Vrijdag 25 mei 2018

15:30 - 15:42u in Parkzaal

Categorieën: Symposia (S-sessie), Coloproctologie

Parallel sessie: S34 Werkgroep coloproctologie - Grenzeloze aspecten van colorectale chirurgie - Diverticulitis sessie


Uitleg presentatie

Van oorsprong werd ongecompliceerde diverticulitis routinematig met antibiotica behandeld. Vanwege een gebrek aan bewijs voor de effectiviteit van antibiotica en de mogelijke nadelen van antibiotica zoals bijwerkingen en resistentie, zijn twee gerandomiseerde studies uitgevoerd: de Nederlandse DIABOLO trial en de Scandinavische AVOD trial. De korte termijn resultaten lieten geen verschil in tijd tot herstel, het optreden van gecompliceerde diverticulitis of de noodzaak tot chirurgie zien. Omdat in beide studies enkele uitkomsten, weliswaar niet significant, licht in het nadeel van de observationele behandeling waren, werd in een individuele patiëntdata meta-analyse gekeken of er mogelijk toch een groep patiënten was die wel voordeel van antibiotica zou kunnen hebben. Daarnaast werden de lange termijn resultaten, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit van de DIABOLO trial onderzocht, hetgeen een compleet beeld van de gevolgen van het niet-antibiotisch behandelen van ongecompliceerde diverticulitis oplevert.

Spreker: drs. Stefan Van Dijk

drs. S. (Stefan) van Dijk, PhD-student chirurgie, Amsterdam Medisch Centrum. Stefan van Dijk studeerde Geneeskunde in Rotterdam, en werkte vervolgens als ANIOS heelkunde in het Groene Hart ziekenhuis in Gouda en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Hij is momenteel promovendus bij de afdeling chirurgie van het AMC onder supervisie van professor Marja Boermeester. Zijn promotieonderzoek richt zich met name op de behandeling van ongecompliceerde diverticulitis. Tevens maakt hij deel uit van de richtlijncommissie ‘acute diverticulitis van het colon’. De lange termijn resultaten, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit van de DIABOLO trial alsmede de samenvoeging van de korte termijn resultaten uit de DIABOLO en AVOD trial maken onderdeel uit van zijn promotieonderzoek. Tijdens dit symposium zal hij hiervan de resultaten presenteren. 

Meer info