Robotische Low Anterior Resection


P.M. Verheijen

Voorzitter(s): dr. P.J. Tanis, colorectaal chirurg, AMC, dr. E.C.J. Consten, colorectaal chirurg, Meander Medisch Centrum & prof. dr. J-P.E.N. Pierie, UMCG/Medisch Centrum Leeuwarden

Donderdag 24 mei 2018

14:10 - 14:15u in Parkzaal

Categorieën: Symposia (S-sessie), Coloproctologie

Parallel sessie: S18 Werkgroep coloproctologie - Battles rectumchirurgie: bottom up versus top down, oud versus nieuw, waar ligt de grens en wat brengt de toekomst?


Dr. P.M. (Paul) Verheijen, colorectaal chirurg te Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Na de opleiding tot algemeen chirurg met differentiatie GE-chirurgie in het Diakonessenhuis Utrecht en UMC Utrecht heeft hij een fellowship colorectal surgery gedaan in het Royal Brisbane Hospital in Australië. Na terugkeer in Nederland is hij in Meander MC in Amersfoort de robot gaan gebruiken bij de minimaal invasieve colorectale chirurgie. Sinds 2011 verrichten wij in Meander MC robot-geassisteerde chirurgie. Met name bij bekkenbodemchirurgie en chirurgie voor het rectumcarcinoom heeft de robot inmiddels een prominente plek ingenomen bij mijn operaties. De ergonomische voordelen voor de operateur en de grote voordelen door het gebruik van 4 armen, stabiel 3D-beeld en goede triangulatie zorgen voor optimale functionele en oncologische resultaten. Wij hebben in Meander MC de gelegenheid gehad ervaring op te doen met zowel de robot-geassisteerde chirurgie, als de transanale TME-chirurgie, als de conventioneel laparoscopische chirurgie en hebben inmiddels een duidelijke voorkeur voor de robot-geassisteerde chirurgie.