Ta-TME


R. Hompes

Voorzitter(s): dr. P.J. Tanis, colorectaal chirurg, AMC, Amsterdam, dr. E.C.J. Consten, colorectaal chirurg, Meander Medisch Centrum, Amsterdam & prof. dr. J.P.E.N. Pierie, colorectaal chirurg, UMCG, Groningen/Medisch Centrum Leeuwarden

Donderdag 24 mei 2018

14:15 - 14:20u in Parkzaal

Categorieën: Symposia (S-sessie), Coloproctologie

Parallel sessie: S18 Werkgroep coloproctologie - Battles rectumchirurgie: bottom up versus top down, oud versus nieuw, waar ligt de grens en wat brengt de toekomst?


Dr. R. (Roel) Hompes, colorectaal chirurg te Amsterdam Medisch Centrum, Amsterdam

Dr Roel Hompes is afgestudeerd als arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 2002 en onderging training op het gebied van coloprocotologie in Oxford en Basingstoke. Sinds oktober 2017 is hij werkzaam in het AMC in Amsterdam. Zijn expertises zijn minimaal invasieve chirurgie, laparoscopisch, robotisch en transanale chirurgie (TEM/TAMIS/R-TAMIS/taTME).  Zijn speciele interesses zijn chirurgische innovaties, onderwijs en research ten behoeve van verbetering in de behandeling van het rectumcarcinoom.

Meer info