Endoscopisch geassisteerde laparoscopische wigresectie bij complexe poliepen en T1 tumoren - de LIMERIC study


H.L. van Westreenen

Voorzitter(s): dr. N.A.T. Wijffels, colorectaal chirurg, St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein & drs. Y.T. van Loon, AIOS chirurgie, Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

Donderdag 24 mei 2018

13:30 - 13:42u in Auditorium

Categorieën: Symposia (S-sessie), Coloproctologie

Parallel sessie: S10 Werkgroep coloproctologie - grenzeloze aspecten binnen de colorectale chirurgie


Uitleg presentatie

Poliepen in het colon die minder geschikt zijn voor endoscopische resectie op grond van grootte of morfologie, kunnen worden aangeboden voor chirurgische resectie. Een laparoscopische resectie voor poliepen die niet endoscopisch verwijderd kunnen worden, gaat gepaard met een kans op conversie naar een laparotomie van 3-6%, op morbiditeit van 4-10%, en zelfs op mortaliteit van 1%. Door de ontwikkeling van de minimaal invasieve chirurgie zijn er diverse technieken ontwikkeld om deze poliepen te verwijderen met behoud van het colon. De LIMERIC-studie is een prospectieve multicentrische cohortstudie - LIMERIC staat voor 'Limited wedge resection for colon polyps'.

Spreker: dr. Erik van Westreenen

Dr. H.L. (Erik) van Westreenen, colorectaal chirurg, Isala Ziekenhuis, Zwolle. Dr. Van Westreenen is sinds 2013 werkzaam bij Isala en waarbij zijn hoofdaandachtsgebied de colorectale chirurgie is. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde, de Nederlandse Vereniging van Gastro Intestinale Chirurgie, de Nederlandse vereniging van oncologische chirurgie en de werkgroep coloproctologie.
Sinds december 2013 is dr. Van Westreenen Europees gecertificeerd coloproctoloog en Fellow van de European Board of Surgery. Hij is principal investigator van de LIMERIC-study, een multicenter studie die de rol van de endoscopisch geassisteerde laparoscopische wigresectie van het colon onderzoekt voor complexe poliepen.

 

 

 

Meer info