Electieve sigmoïd resectie leidt tot hogere kwaliteit van leven in patiënten met recidiverende diverticulitis en/of aanhoudende klachten; lange termijn resultaten van de DIRECT trial


H.E. Bolkenstein

Voorzitter(s): dr. W.A. Draaisma, chirurg, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch & dr. D. Roks, AIOS chirurgie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Vrijdag 25 mei 2018

15:45 - 16:00u in Parkzaal

Categorieën: Symposia (S-sessie), Coloproctologie

Parallel sessie: S34 Werkgroep coloproctologie - Grenzeloze aspecten van colorectale chirurgie - Diverticulitis sessie


Uitleg presentatie

Gemiddeld 20% van alle diverticulitis patiënten krijgt een recidief na een conservatief behandelde episode van diverticulitis en tot wel 30% van de patiënten kan persisterende klachten houden. Hierbij rapporteren deze patiënten gemiddeld 25% lagere kwaliteit van leven vergeleken met gezonde individuen. Huidige richtlijnen stellen dat kwaliteit van leven de belangrijkste factor vormt in de besluitvorming om wel of niet te opereren. Operatieve behandeling in deze patiënten groep is echter controversieel aangezien een operatie gepaard gaat met het risico op complicaties en het effect op de kwaliteit van leven niet eenduidig is aangetoond. De DIRECT studie heeft de operatieve behandeling van patiënten met recidiverende diverticulitis of aanhoudende klachten vergeleken met de conservatieve behandeling in een multicenter gerandomiseerde studie. De korte termijn resultaten van de DIRECT studie toonden een significant betere kwaliteit van leven na operatieve behandeling. Het doel van de huidige studie was om de kwaliteit van leven op lange termijn te analyseren. Tevens is de kosteneffectiviteit van operatieve behandeling onderzocht.

Spreker: drs. Hendrike Bolkenstein

Drs. H.E. (Hendrike) Bolkenstein, ANIOS chirurgie Meander Medisch Centrum en PhD studente Universiteit Twente. Hendrike Bolkenstein studeerde Geneeskunde in Utrecht waarna zij in het Meander Medisch Centrum als ANIOS chirurgie begon. Zij is als promovendus verbonden aan het Meander Medisch Centrum en de Universiteit Twente onder supervisie van professor Ivo Broeders. Momenteel is ze bezig met het afronden van haar promotieonderzoek naar de behandeling van ongecompliceerde diverticulitis. Zij heeft, als samenwerking  binnen de 3D Collaborative Study Group, de lange termijn follow-up van de DIRECT trial gecoördineerd en uitgevoerd. Hierbij is de chirurgische behandeling vergeleken met conservatieve behandeling in patiënten met recidiverende diverticulitis en/of aanhoudende klachten. De resultaten van dit onderzoek zal zij presenteren tijdens dit symposium.