Boundaries. Grenzen aan chirurgie bij appendicitis.


S.M. The, R. Bakx

Voorzitter(s): dr. C.C. van Rossem, chirurg, Maasstadziekenhuis, Rotterdam & dr. A. de Vries, trauma- en kinderchirurg, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar

Donderdag 24 mei 2018

13:20 - 13:40u in Zaal 82 & 83

Categorieën: Symposia (S-sessie), Kinderchirurgie

Parallel sessie: S15 NVKC Grenzen@Appendicitis


Tijdens deze voordracht verkennen wij de geschiedenis van appendicitis. Wat hebben we geleerd uit het verleden en hoe heeft dit invloed op ons handelen nu? Wij kijken ook naar de toekomst. Wat kunnen wij met de nieuwe inzichten in de pathogenese van appendicitis? Wist u bijvoorbeeld dat appendicitis seizoensgebonden is? En dat er verschillen zijn in de immuunrespons tussen simpele en complexe appendicitis.