Inleiding symposium
Voorzitter(s): prof. dr. C.H.A. Wittens, vaatchirurg, UMC+, Maastricht

Vrijdag 25 mei 2018

10:00 - 10:00u in Zaal 80

Categorieën: Symposia (S-sessie), Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet

Parallel sessie: S26 Werkgroep Diep Veneus - Grensverleggende honorering; van kwantiteit naar kwaliteit


Naar aanleiding van het stoppen van de vergoeding voor de behandeling van een centraal veneuze obstructie, middels recanalisatie en stenting, zijnde een complexe dure ingreep, er een alternatieve route is bedacht voor de introductie van nieuwe complexe dure ingrepen alvorens deze op te nemen in het basispakket.

C. Wittens zal aandacht besteden aan het feit dat literatuur gegevens, zoals RCTs geen garantie zijn voor het feit dat er in de real-live dezelfde resultaten worden geboekt en daarmee aangeeft dat een registry noodzakelijk is om te bewijzen dat de uitkomsten uit een RCT ook gerealiseerd worden, alvorens het op te nemen in het basis pakket.

A. Wiersema zal de problemen schetsen die er zijn om selectief deze complexe dure ingrepen toe te laten in bepaalde centra en dat de wetenschappelijke verenigingen geen rechten hebben om deze keuzes af te dwingen. Om de selectie van deze centra, waar deze behandelingen kunnen worden verricht, toch te borgen is een nauwe samenwerking en afstemming met ZN noodzakelijk.

G. Mellema zal vervolgens aangeven dat ZN wel die selectie etc. kan ondersteunen en de zorgverzekeraars erop kan wijzen conform de gemaakte afspraken te werken. Ook hier ontbreekt wederom het recht om de individuele zorgverzekeraars te dwingen zich aan de gemaakte afspraken te houden.

A. Auerda zan nogmaals benadrukken dat het op deze manier introduceren van nieuwe complexe dure ingrepen van belang is voor de patient.

Middels het ingezette traject wordt de kwaliteit en doelmatigheid vooraf getoetst alvorens deze in het passipakket op te nemen en een ieder de mogelijkheid te geven deze verrichtingen te gaan doen. Ook kunnen dan aan de hand van de registry eisen worden ontwikkeld waar een toekomstig nieuw centrum, waar deze behandelingen worden verricht, en de behandelaren aan moeten voldoen. In de discussie kan besproken worden dat het doen van een registry in geselecteerde centra met getraind personeel beter is dan nieuwe complexe dure ingrepen zomaar te implementeren, maar dat de wet en regelgeving ons op dit moment niet de handvatten geeft om het eenduidig te regelen. De gekozen route voor de complexe veneuze illustreert dit duidelijk. De betrokken partijen concluderen dat voor nieuwe complexe dure behandelingen de gekozen route een goed alternatief is en onderschrijven de goede samenwerking tussen de wetenschappelijke verenigingen en ZN om deze te bepalen. Maar de wetenschappelijke verenigingen en ZN ontbreekt het tot op heden de handvatten om een en ander af te dwingen.

Meer info