Bariatrische chirurgie bij patiënten jonger dan 18 jaar


F.M.H. van Dielen

Voorzitter(s): drs. Ronald S.L. Liem, voorzitter NVGIC Werkgroep Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery & chirurg, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Vrijdag 25 mei 2018

10:00 - 10:20u in Zaal 82

Categorieën: Symposia (S-sessie), Bariatrie

Parallel sessie: S27 Werkgroep DSMBS - Grenzen van de bariatrische Chirurgie


Morbide obesitas komt op steeds jongere leeftijd voor. Co-morbiditeiten en sociale of emotionele problemen die daarmee gepaard gaan helaas ook. Zo vroeg mogelijk behandelen van morbide obesitas bij kinderen en adolescenten heeft als doel co-morbiditeiten zoals ouderdomsdiabetes te voorkomen of gezondheidsschade door reeds ontstane co-morbiditeiten te herstellen. Helaas is gebleken dat conservatieve behandelingsmethodes met gecombineerde levensstijl interventies matige tot slechte resultaten hebben. Vanuit de kindergeneeskunde komt daarom meer en meer de gedachte boven of voor deze groep jongeren bariatrische chirurgie een oplossing zou kunnen zijn. Onduidelijk is wat op dit moment het maatschappelijk draagvlak is voor bariatrische chirurgie bij kinderen en adolescenten.