Metabole chirurgie bij patiënten zonder morbide obesitas (BMI<35kg/m2).


F. Berends

Voorzitter(s): drs. Ronald S.L. Liem, voorzitter NVGIC Werkgroep Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery & chirurg, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Vrijdag 25 mei 2018

10:20 - 10:40u in Zaal 82

Categorieën: Symposia (S-sessie), Bariatrie

Parallel sessie: S27 Werkgroep DSMBS - Grenzen van de bariatrische Chirurgie


Bariatrische chirurgie heeft gunstige effecten op metabole ziekten. Met name ouderdomsdiabetes kan er door verbeteren of zelfs verdwijnen. Er is toenemend evidence dat dit effect niet minder gunstig is bij patiënten met minder of zelfs geen overgewicht. Is dit een reden om voor een selecte groep patiënten met type-2 suikerziekte de grenzen voor bariatrische en metabole chirurgie te verleggen? Hoeveel patiënten die met de huidige richtlijnen nog zijn uitgesloten voor bariatrische chirurgie zouden daardoor in aanmerking kunnen komen voor een operatie? Frits Berends is voorzitter van de nieuwe richtlijncommissie bariatrische chirurgie.