Bariatrische chirurgie bij ouderen


R. Schouten

Voorzitter(s): drs. Ronald S.L. Liem, voorzitter NVGIC Werkgroep Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery & chirurg, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Vrijdag 25 mei 2018

10:40 - 11:00u in Zaal 82

Categorieën: Symposia (S-sessie), Bariatrie

Parallel sessie: S27 Werkgroep DSMBS - Grenzen van de bariatrische Chirurgie


De obesitas-epidemie heeft ook de ouderen bereikt. Morbide obesitas in de geriatrische praktijk is geen uitzondering meer. De huidige grens voor bariatrische chirurgie ligt bij 65 jaar. Door de gevorderde leeftijd is het te verwachten dat oudere patiënten met morbide obesitas minder zullen profiteren van een bariatrische operatie als het om verbetering van de levensverwachting gaat. Maar, operaties tegen ernstig overgewicht kunnen ook de kwaliteit van leven verbeteren, de mobiliteit en de co-morbiditeiten van oudere morbide obese patiënten. Het zou de hoge kosten voor de zorg voor de bejaarde bevolking gunstig kunnen beïnvloeden.

Meer info