drs. A. van Duinen


PhD candidate & resident general surgery

Trondheim St. Olav's University Hospital
Dept.of Surgery
Trondheim
Noorwegen


Alex van Duinen heeft na zijn opleiding geneeskunde aan de UvA de Nederlandse opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde gevolgd. Vervolgens is hij voor 2,5 jaar medical officer in charge geweest in Masanga Hospital, Sierra Leone. Gedurende deze periode is hij actief betrokken geweest bij het opzetten van een nationaal task-sharing programma [CapaCare] in chirurgie en obstetrie. Hierbij is het doel om ondanks het gebrek aan artsen in het land, toegang tot essentiële chirurgische zorg te verlenen.

Alex is nu werkzaam als AIOS chirurgie in Trondheim, Noorwegen en doet promotie-onderzoek naar de kwaliteit van chirurgie gerelateerd aan task-sharing in Sierra Leone.