prof. dr. J.A. Gilbert


Microbiome Center Chicago
Director
Verenigde Staten

University of Chicago Medicine
Department of Surgery
Chicago
Verenigde Staten


Jack Gilbert is hoofd van het Microbiome Center en bekleedt een leerstoel Heelkunde aan de Medische Faculteit van de Universiteit van Chicago.

Zijn onderzoek richt zich vooral op de ecologie, evolutie en metabole dynamiek van microbiële ecosystemen in oceanen, rivieren, bodem, atmosfeer, planten, dieren en mensen. Een van de manieren waarop hij dit doet is door het ontwikkelen van theorieën die beschrijven hoe microörganismen zich tot een geheel transformeren, waardoor het 'Microbioom' ontstaat. Daardoor vindt hij antwoorden op de vraag hoe de interactie van dit 'Microbioom' met de mens in relatie staat tot het ontstaan van ziekte.

Met het opzetten van het Earth Microbiome Project en het American Gut project, lukt het hem om begrip te vragen voor de bacteriële en fungoïde micro-gemeenschap, die is gehuisvest in de talloze leefmilieu's op de aarde en in ons lichaam.