Onmeetbare PTH waarden na een totale thyreoïdectomie zijn voorspellend voor persisterende hypoparathyreoïdie


R.R. Dulfer, E.T. Massolt, P.M.M. van Haard, Y.B. de Rijke, J.W.A. Burger, P.C. Smit, F.A.L. van der Horst, R.P. Peeters, C.H.J. van Eijck, T.M. van Ginhoven

Voorzitter(s): dr. R.R.J.P. van Eekeren, chirurg, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Vrijdag 25 mei 2018

10:00 - 10:07u in Zaal 83

Categorieën: Hoofdhals en endocrien, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V25 Hoofdhals, weke delen & melanoom


Introductie 

Een bekende complicatie van een totale thyreoïdectomie is hypoparathyreoïdie, wat in een deel van de patiënten persisteert. In deze patiënten is levenslang calcium suppletie noodzakelijk. In deze studie onderzoeken we of postoperatieve PTH waarden patiënten met een hoog risico op persisterende hypoparathyreoïdie kan identificeren.

Methode

Dit is een prospectieve multicenter studie, waarbij patiënten die een totale of completerende thyreoïdectomie ondergingen zijn geïncludeerd. De PTH waarden zijn gemeten op de dag van operatie en de eerste postoperatieve dag. Patiënten met onmeetbare PTH waarden postoperatief (PTH-UM) zijn vergeleken met patiënten met meetbare PTH waarden (PTH-M). 

Resultaten 

Er zijn 110 patiënten geïncludeerd waarvan de PTH waarden op de eerste postoperatieve dag beschikbaar waren bij 100 patiënten. De groep PTH-UM bestond uit 16 patiënten, de groep PTH-M uit 84. Persisterende hypoparathyreoïdie kwam voor in 60% van de patiënten in groep PTH-UM en in 10.4% van de patiënten in groep PTH-M, dit is een statistisch significant verschil. Patiënten met een persisterende hypoparathyreoïdie ondergingen vaker een cervicale halsklier dissectie en hadden een langere opname duur. Een PTH waarde onder de detectielimiet op de eerste postoperatieve dag is een risico factor voor persisterende hypoparathyreoïdie met een odds ratio van 13,8. 

Conclusie

Een postoperatieve PTH waarde onder de detectielimiet op de eerste dag na een totale of completerende thyreoïdectomie is een voorspellende factor voor persisterende hypoparathyreoïdie.